Fra Norsk folkehjelps arbeid.

Folkelige organisasjoner under økende press


De siste årene har vi sett en økende tendens til at humanitære organisasjoner og deres ansatte blir systematisk hindret i å drive politisk eller organisatorisk arbeid.

Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
Email: generalsekretaer@npaid.org
Publisert: 1. august 2018

Tidligere i år ble lederen av en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner drapstruet av paramilitære, og tvunget til å gå under jorda og holde seg i skjul. Organisasjonen jobber med å forsvare landrettigheter og gjenvinne landområder. Begrensing av menneskers mulighet til å si sin mening, være uenig i makthaveres beslutninger eller være aktiv i organisasjoner er et fenomen som stadig brer om seg. På engelsk kalles fenomenet «shrinking space» og med dette menes den stadig begrensede muligheten til å ta plass i samfunnet for å kjempe for marginaliserte gruppers interesser eller rettigheter. 

Fenomenet kan ta mange former og ha …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal