Fra Norsk folkehjelps arbeid.

Folkelige organisasjoner under økende press


De siste årene har vi sett en økende tendens til at humanitære organisasjoner og deres ansatte blir systematisk hindret i å drive politisk eller organisatorisk arbeid.

Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
Email: generalsekretaer@npaid.org
Publisert: 2018-08-01

Tidligere i år ble lederen av en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner drapstruet av paramilitære, og tvunget til å gå under jorda og holde seg i skjul. Organisasjonen jobber med å forsvare landrettigheter og gjenvinne landområder. Begrensing av menneskers mulighet til å si sin mening, være uenig i makthaveres beslutninger eller være aktiv i organisasjoner er et fenomen som stadig brer om seg. På engelsk kalles fenomenet «shrinking space» og med dette menes den stadig begrensede muligheten til å ta plass i samfunnet for å kjempe for marginaliserte gruppers interesser eller rettigheter. 

Fenomenet kan ta mange former og ha ulik grad av alvor, men felles for de alle er at organisasjoner eller personer blir systematisk hindret i å drive politisk eller organisatorisk arbeid. Sivilsamfunnet blir utsatt for alt fra lover som hindrer finansiering, intrikate regler for registrering av organisasjoner, kriminalisering av protest …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal