fbpx

Stikkord: Norsk Folkehjelp

Folkelige organisasjoner under økende press

De siste årene har vi sett en økende tendens til at humanitære organisasjoner og deres ansatte blir systematisk hindret i å drive politisk eller organisatorisk arbeid.

Vår tids arbeiderbevegelse

Hvorfor snakker vi fortsatt om arbeiderbevegelsen i dagens Norge?