Grusomhetens teater

demokrati

Intoleransen for divergens

TRANSFORMASJON: Hartmut Rosa er en sentral modernitetskritiker. Han understreker betydningen av våre resonansopplevelser – det være sammen med en annen, et arbeid eller en bok – som en helt sentral del av det å være menneske.

Hva trenger et radikalt ømt samfunn?

HAT: Tyrkisk-tyske Seyda Kurt er opptatt av hat som frembringer ømhet. Hat bunner ofte i rasisme, misogyni, fremmedfrykt og fordommer.

Europas DNA

DEMOKRATI: Rémi Brague analyserer på original omend ikke uproblematik vis sig frem til Europas DNA – hvis Europa skulle have et mindreværd, hvorfor har vi bestandigt på arrogant og brutal vis søgt at indlemme andre, overtage, besejre? Den annen bog, av Mikkel Bolt og Dominique Routhier, præsenterer demokratiske tekster til tiden.

En afsked med demokratiet

FRIHET? Er at stemme en isoleret individuel handling, der på ingen måde stiller spørgsmålstegn ved statsmagten, men tværtimod bekræfter den?

Visioner om en alternativ livsførelse

FÆLLESSKAB: Behovet for at dæmme op for frygten for en usikker fremtid er i dag stor. Racisme, fremmedhad, vold og autoritarisme vokser over hele verden. Vi presenterer her noen alternativer til dette.

At generobre demokratiet

DEMOKRATI: NY TID har valgt to vinkler inn på den samme boken. Hva med community-ledede initiativer som et bidrag til European Green Deal?

Et politisk manifest

DIREKTE DEMOKRATI: Vi trenger et nytt samfunnssystem med allmenninger og nedvekst. Og det er mulig å få til det. Vi har nok erfaring og kunnskap fra tidligere tider. Det er bare å sette i gang, skriver Yavor Tarinski i en fersk debattbok.

Hva skal Europa gjøre?

EUROPA: Europa og EU-samarbeidet har utviklet seg i takt med samfunnets kriser og utfordringer. I den anledning har NY TID stilt en rekke norske meningsbærere spørsmål om Europas fremtid. EUs grønne giv (European Green Deal) viser lederskap på miljø og klima, foruten digitale tjenester. Vi spør om hvilke områder EU bør prioritere, med hensiktsmessige politiske, rettslige eller industrielle initiativ og samarbeidsformer.

Forsøk på reformer i EU

EUROPA: EU-samarbeidet har utviklet seg i takt med samfunnets kriser og utfordringer. Men er det nå på høy tid med ytterligere reformer for EUs fremtid? Og er vetoretten virkelig et hinder?

Anarkismens vanskelige historie

ANARKISME: Typiske anarkistiske kampsaker som åttetimersdagen, tilgang til prevensjon, liberalisering av ekteskapsjuss og adgang til militærnekting har i stor grad fått gjennomslag. Men hvor står anarkismen i dag?

Nawal El-Saadawi – in memorandum

Nawal El-Saadawi: En samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.

Sverige og England var demokratier

Varsling:Behandlingen av Julian Assange er en rettskatastrofe som begynte i Sverige og fortsatte i Storbritannia. Hvis USA klarer å få Assange utlevert, kan det hindre offentliggjøring av informasjon om stormakten i fremtiden.

Løgn, manipulasjon og skittkasting

DEMOKRATI: Anne Applebaum viser hvordan konkrete historiske hendelser utviklet en politisk populisme. Hvordan kan vi forstå og motvirke kreftene som vil den liberale, demokratiske, faktabaserte samfunnsstrukturen til livs?

Mange norske konservative vil nikke anerkjennende til Burke

EN DOBBELTBIOGRAFI: Siden 1950-tallet har Burkes ideer fått en renessanse. Motstand mot rasjonalisme og ateisme står sterkt hos de 40–50 millioner evangelisk kristne amerikanerne.

Den amerikanske katastrofen

TRUMPISME: Hvordan dør demokratier? Ofte ved hjelp av valgte ledere. Slik var det i Russland, Ungarn, Tyrkia, Ukraina og Polen, foruten i flere søramerikanske land. Og i USA?

Det fascistiske paradoks

USA: Hadde de fattige, som er et resultat av det amerikanske politiske systemet, ingen annen mulighet enn å alliere seg med oligarkene som i første omgang skapte dem?