Bestill sommerutgaven her

Mot et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk

Vinden snur
Regissør: Kieran Kolle
(Norge)

RUSREFORMEN: Kanskje er det motstanderne av regjeringens rusreform som aller helst bør se dokumentaren Vinden snur, som følger tre aktivister fra Foreningen for human narkotikapolitikk.

Vinden snur er en passende tittel på Kieran Kolles dokumentarfilm om norsk narkotikapolitikk, da store endringer er i ferd med å skje på dette området.

Filmen handler om Arild Knutsen, Michelle Alexandra Muren og Kim-Jørgen Arnetvedt, alle tilknyttet Foreningen for human narkotikapolitikk. Knutsen har ledet forbundet siden han stiftet det i 2006, og har gjennom denne posisjonen vært en sentral deltaker i samfunnsdebatten om landets åpenbare utfordringer på rusområdet. Norge har lenge ført en streng og konservativ narkotikapolitikk, som etter motstandernes syn ikke har vært særlig vellykket. «Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa», heter det på Helsedirektoratets nettsider, og denne statistikken viser også filmen til i en innledende tekstplakat.

Tidlig i dokumentaren forteller Knutsen om narkomane som ikke ringer ambulanse når de er vitne til at andre tar overdose, siden det vil medføre at politiet kommer i tillegg. Og det er sannsynligvis mange som seg kvier seg for å oppsøke hjelp for en rekke rusrelaterte problemer, av den grunn at narkotikabruk er kriminalisert og stigmatisert.

Forslag om avkriminalisering

I år kan imidlertid vinden snu for alvor, når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til rusreform. Et rusreformutvalg oppnevnt av regjeringen la i desember 2019 frem utredningen «Fra straff til hjelp», hvor det foreslås at brukere av narkotika skal tilbys hjelp og behandling fremfor å kriminaliseres og straffes. Det innebærer en avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse til eget bruk – som vel å merke ikke er det samme som legalisering, men en overføring fra justissektoren til helsevesenet.

Dokumentaren viser både deres personlige utfordringer med rus og arbeidet de gjør for en mer human politikk på området.

- annonse -

Likevel er det kanskje ikke overraskende at utvalgets forslag har vakt reaksjoner. I et innslag på Dagsrevyen 11. januar ble det fremstilt som at man kan bli tatt med mer enn 300 rusdoser av forskjellige stoffer til en samlet gateverdi av 20 000 kroner uten å bli straffet, dersom dette får gjennomslag. I innslaget ble Sylvi Listhaug og Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet presentert for doser av alle rusmidlene, lagt frem på et bord hos Kripos. De to politikerne reagerte med forutsigbar forferdelse på den hypotetiske mengden av ulike stoffer – som ingen i realiteten ville ha vært i besittelse av kun til eget bruk.

Endringene har imidlertid ligget i luften en stund, uansett hvor sjokkert Fremskrittspartiets representanter måtte være når NRK gir dem muligheten til å score slike billige poenger. Rusreformen ble initiert av et stortingsflertall bestående av Ap, Høyre, SV og Venstre i 2017, og avkriminalisering har tidligere blitt utredet og foreslått av straffelovkommisjonen i 2002 og Stoltenberg-utvalget i 2011.

Nære observasjoner

Vinden snur ble først vist på Bergen internasjonale filmfestival i oktober, der den vant Ungdommens dokumentarfilmpris. Dokumentaren benytter seg av arkivklipp fra norske medier for å illustrere de siste tiårenes samfunnsdebatt om narkotika, men filmskaper Kolle har ikke inkludert intervjuer med andre fagpersoner, ei heller politikere eller makthavere, til fordel for en observerende skildring av hovedkarakterene. Han har kommet tett på de tre aktivistene i opptak som strekker seg over flere år, og dokumentaren viser både deres personlige utfordringer med rus og arbeidet de gjør for at Norge skal få en mer human politikk på området. Gjennom å følge dem bevitner vi flere viktige øyeblikk i arbeidet frem mot reformen vi nå står overfor, og som foreningen de representerer, har kjempet for.

Bruk av heroin og andre sterke stoffer er ofte en form for selvmedisinering av traumer eller
andre vonde opplevelser.

Regjeringen har ikke fulgt alle anbefalingene fra rusreformutvalget i forslaget de nylig la fram, blant annet er de ikke-straffbare mengdene stoff nedjustert. Forhåpentlig vil det imidlertid være parlamentarisk flertall for en langt mer human narkotikapolitikk, som vil gjøre Norge til et av de progressive foregangslandene på området. Dette vil i så fall være en betydelig og dramatisk endring – og for en del kan det nok virke i overkant radikalt.

Selvmedisinering

De tre personene filmen følger, er alle som nevnt knyttet til samme forening, som ønsker rusreformen velkommen. Samtidig er de mennesker med dyrekjøpte egne erfaringer med rusproblematikk. Ved at de deler så mye av seg selv foran kameraet, får filmen understreket et svært viktig poeng: Bruk av heroin og andre sterke stoffer er ofte en form for selvmedisinering av traumer eller andre vonde opplevelser. Som det sies i filmen, er det ingen som ønsker å være rusavhengig. Kriminaliseringen bidrar på ingen måte til å hjelpe dem som er det.

Grunnet fraværet av kritiske røster vil nok noen mene at Vinden snur taler til menigheten, men kanskje er det motstanderne av reformen som aller helst bør se denne filmen.

Avkriminalisering vil neppe føre til økt rekruttering av rusmisbrukere, men gjøre det lettere å søke og tilby nødvendig hjelp. Slik helseminister Bent Høie forbilledlig nok har endret sitt standpunkt, er det på høy tid at vinden snur på dette feltet.

Vinden snur vises i det norske konkurranseprogrammet på Human internasjonale dokumentarfilmfestival, som arrangeres digitalt i perioden 1.–7. mars.
Filmen er også tilgjengelig på VGTV (krever abonnement på VG+).

Aleksander Huser
Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.
UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Frihet / Jeder Mensch (av Ferdinand von Schirach)Ferdinand von Schirach vil inspirere til en modernisering av det demokratiske systemet.
Fotobok / Å holde sammen helt inn i livets høstEnkelte fotografier i denne boken oppleves som nådeløse, til tross for at fotograferingen er gjort blant venner.
Oslo-avtalen / Oslo (av Bartlett Sher, …)Den eskalerte konflikten mellom Israel og palestinerne minner oss igjen om at Oslo-avtalen i 1993 ikke førte til fred. Og dermed føles HBO-filmen Oslo nærmest som naiv eskapisme.
Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket. (av Ole Sverre Olsen)Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte