Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Mot et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk

Vinden snur
Regissør: Kieran Kolle
(Norge)

RUSREFORMEN: Kanskje er det motstanderne av regjeringens rusreform som aller helst bør se dokumentaren Vinden snur, som følger tre aktivister fra Foreningen for human narkotikapolitikk.

(Maskin-oversatt fra Norsk av Gtranslate (utvidet Google))

Vinden snur er en passende tittel på Kieran Kolles dokumentarfilm om norsk narkotikapolitikk, da store endringer er i ferd med å skje på dette området.

Filmen handler om Arild Knutsen, Michelle Alexandra Muren og Kim-Jørgen Arnetvedt, alle tilknyttet Foreningen for human narkotikapolitikk. Knutsen har ledet forbundet siden han stiftet det i 2006, og har gjennom denne posisjonen vært en sentral deltaker i samfunnsdebatten om landets åpenbare utfordringer på rusområdet. Norge har lenge ført en streng og konservativ narkotikapolitikk, som etter motstandernes syn ikke har vært særlig vellykket. «Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa», heter det på Helsedirektoratets nettsider, og denne statistikken viser også filmen til i en innledende tekstplakat.

Tidlig i dokumentaren forteller Knutsen om narkomane som ikke ringer ambulanse når de er vitne til at andre tar overdose, siden det vil medføre at politiet kommer i tillegg. Og det er sannsynligvis mange som seg kvier seg for å oppsøke hjelp for en rekke rusrelaterte problemer, av den grunn at narkotikabruk er kriminalisert og stigmatisert.

Forslag om avkriminalisering

I år kan imidlertid vinden snu for alvor, når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til rusreform. Et rusreformutvalg oppnevnt av regjeringen la i desember 2019 frem utredningen «Fra straff til hjelp», hvor det foreslås at brukere av narkotika skal tilbys hjelp og behandling fremfor å kriminaliseres og straffes. Det innebærer en avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse til eget bruk – som vel å merke ikke er det samme som legalisering, men en overføring fra justissektoren til helsevesenet.

Dokumentaren viser både deres personlige utfordringer med rus og arbeidet de gjør
for en mer human politikk på området.

- annonse -

Likevel er det kanskje ikke overraskende at utvalgets forslag har vakt reaksjoner. I et innslag på Dagsrevyen 11. januar ble det fremstilt som at man kan bli tatt med mer enn 300 rusdoser av forskjellige stoffer til en samlet gateverdi av 20 000 kroner uten å bli straffet, dersom dette får gjennomslag. I innslaget ble Sylvi Listhaug og Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet presentert for doser av alle rusmidlene, lagt frem på et bord hos Kripos. De to politikerne reagerte med forutsigbar forferdelse på den hypotetiske mengden av ulike stoffer – som ingen i realiteten ville ha vært i besittelse av kun til eget bruk.

Endringene har imidlertid ligget i luften en stund, uansett hvor sjokkert Fremskrittspartiets representanter måtte være når NRK gir dem muligheten til å score slike billige poenger. Rusreformen ble initiert av et stortingsflertall bestående av Ap, Høyre, SV og Venstre i 2017, og avkriminalisering har tidligere blitt utredet og foreslått av straffelovkommisjonen i 2002 og Stoltenberg-utvalget i 2011.

Nære observasjoner

Vinden snur ble først vist på Bergen internasjonale filmfestival i oktober, der den vant Ungdommens dokumentarfilmpris. Dokumentaren benytter seg av arkivklipp fra norske medier for å illustrere de siste tiårenes samfunnsdebatt om narkotika, men filmskaper Kolle har ikke inkludert intervjuer med andre fagpersoner, ei heller politikere eller makthavere, til fordel for en observerende skildring av hovedkarakterene. Han har kommet tett på de tre aktivistene i opptak som strekker seg over flere år, og dokumentaren viser både deres personlige utfordringer med rus og arbeidet de gjør for at Norge skal få en mer human politikk på området. Gjennom å følge dem bevitner vi flere viktige øyeblikk i arbeidet frem mot reformen vi nå står overfor, og som foreningen de representerer, har kjempet for.

Bruk av heroin og andre sterke stoffer er ofte en form for selvmedisinering av traumer eller
andre vonde opplevelser.

Regjeringen har ikke fulgt alle anbefalingene fra rusreformutvalget i forslaget de nylig la fram, blant annet er de ikke-straffbare mengdene stoff nedjustert. Forhåpentlig vil det imidlertid være parlamentarisk flertall for en langt mer human narkotikapolitikk, som vil gjøre Norge til et av de progressive foregangslandene på området. Dette vil i så fall være en betydelig og dramatisk endring – og for en del kan det nok virke i overkant radikalt.

Selvmedisinering

De tre personene filmen følger, er alle som nevnt knyttet til samme forening, som ønsker rusreformen velkommen. Samtidig er de mennesker med dyrekjøpte egne erfaringer med rusproblematikk. Ved at de deler så mye av seg selv foran kameraet, får filmen understreket et svært viktig poeng: Bruk av heroin og andre sterke stoffer er ofte en form for selvmedisinering av traumer eller andre vonde opplevelser. Som det sies i filmen, er det ingen som ønsker å være rusavhengig. Kriminaliseringen bidrar på ingen måte til å hjelpe dem som er det.

Grunnet fraværet av kritiske røster vil nok noen mene at Vinden snur taler til menigheten, men kanskje er det motstanderne av reformen som aller helst bør se denne filmen.

Avkriminalisering vil neppe føre til økt rekruttering av rusmisbrukere, men gjøre det lettere å søke og tilby nødvendig hjelp. Slik helseminister Bent Høie forbilledlig nok har endret sitt standpunkt, er det på høy tid at vinden snur på dette feltet.

Vinden snur vises i det norske konkurranseprogrammet på Human internasjonale dokumentarfilmfestival, som arrangeres digitalt i perioden 1.–7. mars.
Filmen er også tilgjengelig på VGTV (krever abonnement på VG+).

Aleksander Huser
Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.
Journalistikk / «Stinkjournalistikk» mot varslereProfessor Gisle Selnes skriver at Harald Stanghelles kronikk i Aftenposten 23. februar 2020 «ser ut som en støtteerklæring, [men] ligger som en ramme rundt det forterpede angrepet på Assange». Han har rett. Men har Aftenposten alltid hatt dette forholdet til varslere, som for eksempel i tilfellet Edward Snowden?
Om Assange, tortur og straffNils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:
Med ryggrad og etisk kompass intaktVARSLING Vi trenger en mediekultur og et samfunn bygget på etterrettelighet og sannhet. Det har vi ikke i dag.
Gimmick / Theory of the Gimmick (av Sianne Ngai)Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.
Samlivsbrudd / Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane (av Alhassane A. Najoum)Det er dyrt å gifte seg i Niger selv om brudeprisen varierer, og ved skilsmisse plikter kvinner å betale brudeprisen tilbake.
Etikk / Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
Kronikk / Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.
Filosofi / Disobey! A Philosophy of Resistance (av Frédéric Gros) Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?
Mytologier / The Celestial Hunter (av Roberto Calasso)I Calassos fjorten essays befinner vi oss gjerne mellom myte og vitenskap.
Kina / Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet (av Clive Hamilton og Mareike Ohlberg)At Kina under Xi Jinping har utviklet seg i autokratisk retning, er kjent. Forfatterne viser hvordan effekten har spredt seg i verden for øvrig.
Nawal el-saadawi / Nawal El-Saadawi – in memorandumEn samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.
Nekrolog / Til minne om Nawal El-SaadawiKompromissløst talte hun makten midt imot. Nå er hun gått bort, 89 år gammel. Forfatteren, legen og feministen Nawal El-Saadawi skrev for NY TID fra juni 2009.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte