AFP PHOTO / Yuri KADOBNOV

Putin som redningsmann


Chris Miller har skrevet en interessant bok om den økonomiske utviklingen i Russland under Putin. Tillater man seg å skissere grovt, kan man si at vanlig norsk mediedekning av Russland har preg av en stereotypisk tenkemåte.

Email: nilsolehj@hotmail.com
Publisert: 2018-03-01
Putinomics: Power and Money in Resurgent Russia

«Russland er et annet sted», som en kjent norsk forfatter og journalist skrev. Nordmenn har blitt vant til å bli avspist med kortere innslag i nyhetssendinger eller i aviser, der mangler ved demokratiutvikling blir påpekt, eller som nå i senere tid, der vi får en kjedelig reprokultur på et tema fra den kalde krigens tid: Russland som mulig militær trussel mot Norge. Bortsett fra dette, har de dypere analysene og de lange linjene ofte manglet. Tendensen om at Russland er et annet sted, har også vært dominerende i bokform. Det er skrevet norske bøker som fastslår at det var for optimistisk å forvente en vanlig demokratisk utvikling i et sånt land, med en sånn historie. Også på andre felt blir annerledesheten i forhold til Vesten fremhevet. Felles for denne typen bøker, er at de bygger opp sine argumenter med eksempler fra historien, mens lite er hentet inn fra nåtiden. Chris Miller skiller seg her helt ut. Hans bok er en nøktern behandling av nyere russisk historie, som med basis i fakta og statistikk sier noe om hva slags økonomisk utvikling som har funnet sted i de senere år. Det er et positivt bilde han i det store og det hele bringer til torgs. Og vi kan føye til ordet voldsom, når vi snakker om russisk økonomisk utvikling. Russland har opplevd en voldsom økonomisk utvikling under årene med Putin som president. I slutten av boken blir man også sittende igjen med en følelse av at den amerikanske historikeren og økonomen gir Putins Russland et solid bestått, som attest på det arbeidet de har gjort med å modernisere økonomien. Som norsk leser kan man få en paradoksal følelse: «Kald krig»-tenkningen om Russland som Europas merkelige ytterpunkt, der demokrati og økonomi er på ville veier, blir med Millers perspektiv snudd helt om til sin positive motsetning, i hvert fall et godt stykke på vei.

I slutten av boken blir man også sittende igjen med en følelse av at den amerikanske historikeren og økonomen gir Putins Russland et solid bestått, som attest på det arbeidet de har gjort med å modernisere økonomien.

Putinomics. Miller begynner sin beretning i året da Boris Jeltsin var i ferd med å overlate spakene til den da ukjente Vladimir Putin. 1999 var egentlig det siste året for sovjetisk økonomi, argumenterer Miller. Jeltsin hadde overtatt en sovjetisk stat med grunnleggende strukturelle problemer – staten ble i det store og det hele …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal