Grusomhetens teater

nilsolehj@hotmail.com

Putin som redningsmann

Chris Miller har skrevet en interessant bok om den økonomiske utviklingen i Russland under Putin. Tillater man seg å skissere grovt, kan man si at vanlig norsk mediedekning av Russland har preg av en stereotypisk tenkemåte.

Kunsten å fornye et fiendebilde

Både i Norge og blant de allierte fantes krefter som ville ha kommunistene sterkere inn i motstandskampen. Men de senere ledere for arbeiderpartistaten holdt dem utenfor.

Varoufakis’ magiske realisme

Ved å skjære kapitalismens prinsipper inn til beinet og å bruke et lettfattelig språk trekker Yanis Varoufakis ut essensen av moderne økonomi.

Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.  

Arven fra anarkismen

Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.