Grusomhetens teater

Russland

Personlige og impresjonistiske krigsbilder

NORSK SPILLEFILM: 83 år gamle Knut Erik Jensen er tilbake med Lengsel etter nåtid. En film som ikke føyer seg konformt inn i rekken av moderne norske storfilmer om andre verdenskrig.

Ukraina må eie sin egen utvikling

GJENOPPBYGGING: Hva er forutsetningene for å gjenoppbygge bedre på en måte som styrker Ukrainas eierskap til egen utvikling? Er demokrati både middelet og målet? Hva kan det internasjonale samfunnet bidra med? Vi har spurt seks aktører.

Verdens største byggeplass

UKRAINA: Gjenoppbyggingskostnader for Ukraina er anslått av Verdensbanken til 411 milliarder dollar. Diskusjoner om utforming og gjenoppbygging av ukrainske byer etter krigen pågår for fullt. For Kharkiv finnes nå fem pilotprosjekter: om elver, industri, kulturarv, industribygg og en vitenskapspark.

Utopier om fellesskap

FREMTID: Beveger vi oss mot et internasjonalt samfunn som tar vare på dem som faller utenfor det etablerte arbeidslivet – og med klokskap konverterer dagens militærindustri mot sivile oppgaver? Det er mulig at nye BRICS kan vise vei vekk fra dagens vestlige ideologi.

Russisk rulett med …

ATOMVÅPEN: Ekspertene sier faren for atomkrig aldri har vært større enn nettopp nå. Faren for uhell, atomvåpen på avveie, cyberinfiltrasjon og misforståelser har økt. Her kommer en dyp dialog med atomvåpen-filosofien, der intellektuelle har prøvd å få et grep på det ubegripelige: trusselen om verdens tilintetgjørelse. Og hva sier Sergej A. Karaganov, utenrikspolitisk og militærstrategisk rådgiver for Putins regjering? Er det eneste vi kan gjøre, å utsette apokalypsen, å avverge den på nytt og på nytt?

Om glorifiseringen av nazismen

UKRAINA: Monumenter og gater til ære for nazistiske samarbeidspartnere og nyfascister i Ukraina med penger fra USA og EU? Eksempelvis er det i byer over hele Ukraina nå reist mange monumenter over Bandera – en ukrainsk nazi-kollaboratør. Eller hva med ‘Gaten for Azov-bataljonens helter’ – en paramilitær nyfascistformasjon? Sosialistiske og kommunistiske symboler – fra det røde flagget og til fremføringen av «Internasjonalen» – er forbudt. Det samme er alle venstreorienterte partier.

Italiensk sutring?

ENERGI: Når det gjelder energimangelen vi står i, kan et mulig svar da være å la staten styre med hardere hånd? Og når det gjelder krigen, er sanksjoner i det hele tatt et effektivt våpen? Federico Rampinis svar er nei.

Norske krigsforbrytelser?

Vi anmeldte Jens Stoltenberg og de øverste ansvarlige i regjeringa for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

Seksualisert vold – krigen i Ukraina

VOLDTEKT: Russiske soldater bruker i dag systematisk seksualisert vold. Og disse overgrepene skyldes ikke bare ‘dårlig disiplin’ eller maktmisbruk. Befal kan også bruke seksualisert vold som en slags belønning til sine soldater. Internasjonalt benekter russiske tjenestemenn kategorisk at soldater har begått seksualforbrytelser

Med det villige og servile oljelandet Norge på slep

OPPRUSTNING: At resten av verden, utenom Vesten, ikke står på Norges, USAs og NATOs side når det gjelder Ukraina i dag, er ikke overraskende når vi kjenner til århundrene med utplyndring og kolonitid, etterfulgt av imperialistiske kriger og vestligstøtta kupp. Det er fortsatt «krig og våpen som skaper fred» som er narrativet. Stopp løpet mot en mulig verdenskrig!

Når stater knuser sannheten

PROPAGANDA: Lekkede hemmelige etterretningsdokumenter fra Det hvite hus avslørte i april at Ukraina snart måtte se et dramatisk nederlag i øynene – helt forskjellig fra propagandaen vi alle lenge hadde hørt. I dette essayet ser vår faste skribent, John Y. Jones, på propagandaens mange sider – slik vi i dag stadig mer omgis av falske nyheter, påstander uten kildebelegg og politisk vinklet informasjon.

NY TIDs sju råd til en god propagandist

PROPAGANDA:Å lære kunsten «å lyve mesterlig» er viktig for alle propagandister

Russlands Afrika-politikk

AFRIKA: Russland har vært svært opptatt av ikke-innblandingsprinsippet og latt autoritære regimer føre sin egen politikk uten å stille noen politiske krav for sin handel eller bistand. Men de ga gjeldslette til en rekke afrikanske land samtidig som de undertegnet flere militær-tekniske avtaler.

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

Karikaturen og satirens rolle i informasjonskrig

VISUELT: Grafisk satire har blitt et våpen. Den første ‘karikaturkrigen’ oppsto mellom protestanter og katolikker. Karikatur dreier seg om – også iUkraina og Russland – å øke moralen i egne rekker ved å latterliggjøre fienden med alle mulige midler og stereotypier – og hylle sin egen side.

Krigføring med mange midler

KONKURRANSE: Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping, fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: å svekke et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk, økonomisk eller militær motstand.