Bestill høstutgaven her

Putin

Russland uten Putin

Tony Wood: Russia Without Putin: Money, Power and the Myths of the Cold War

RUSSLAND: En dag vil Putin forlate Kreml – men det vil ikke endre noe som helst, skriver Tony Wood i sin bok om makt og kontinuitet i dagens Russland, der han går til angrep på flere velkjente myter.

Kirken og militæret

Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy

RUSSLAND: Kom egentlig annekteringen af Krim fra religiøse kredser? Medlemskab i den russisk-ortodokse kirke er fremmende for den militære karriere.

Etter EU-valget: Europa – hva nå?

GRØNT VALG: Framover blir grensekontroll, forsvarspolitikk og klima noen av de viktigste oppgavene for Europaparlamentet, som nå har fått påfyll av representanter fra de grønne.

Om Donald, Vladimir og …

Timothy Snyder: The Road to Unfreedom

: Timothy Snyder er overbevisende i sin forklaring på hvordan vår verdensforståelse har blitt erstattet med en «nasjonal forståelse».

Putin som redningsmann

Chris Miller: Putinomics: Power and Money in Resurgent Russia

: Chris Miller har skrevet en interessant bok om den økonomiske utviklingen i Russland under Putin. Tillater man seg å skissere grovt, kan man si at vanlig norsk mediedekning av Russland har preg av en stereotypisk tenkemåte.

Bak Putins kulisser

: Det er avgjørende for Putin-regimet at flere følger Nistads oppfordring i forrige Ny Tid – at folk begir seg til det forjettede land for å la seg blende og forføre. Men bak kulissene ser ting annerledes ut.

Russlands «agenter»: Sivilsamfunn og overlevelse

: Hva skjer med Russlands sivilsamfunn når ikke-statlige organisasjoner forbys på grunn av utenlandstøtte?

Eit mini-atomåtak i Londons gater

: 23. november var det ti år sidan Alexandr Litvinenko døydde av skadane frå poloniums-forgifting. 

Kongen av Kreml

: En modig russisk stemme balanserer amerikanernes moralske autoritet.

Julie, Russland og narrativene

: Russland er blitt en fange av sitt eget store narrativ om et fiendtlig Vesten som er ute etter å nedkjempe dem, sier Julie Wilhelmsen. Hun er utestengt fra Russland frem til 2019.

Putins maktbase – urokkelig eller vaklende?

: Hvordan foregår et valg under et regime som anser demokrati som en trussel mot fred og stabilitet?

Tsjetsjenere samler seg i protest

: For første gang på flere år samlet tsjetsjenere seg for å demonstrere foran Stortinget og utenfor den russiske ambassaden: «At regimet blir verre og at Ny Tid og norske medier nå skriver om dette, gjør at vi samler oss,» forteller en av demonstrantene.