Fredsdepartement

Ikkevoldelige strategier og alternativ til militærtjeneste  


Flere kvinner tar til orde for et Fredsdepartement og innføringen av en ny fredskultur i Norge.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2018-06-01

#MeToo-kampanjen har vist verden at kvinner kan endre holdninger når de står sammen. Kvinner verden over sier NEI til mer krig, våpenødeleggelser og forurensende miljø- og klimaendringer som fører til enorme menneskelige lidelser. FNs sikkerhetsrådsresolusjon §1325 «Kvinner – Fred og Sikkerhet» er i så måte en ypperlig strategi for å nå kvinner, og viser samfunnet at alternativer til militær opprustning og avskrekking finnes.

Undertegnede foreslår en endringsstrategi, hvor opprettelsen av et Fredsdepartement står sentralt. Departementet bør opprettes parallelt med Forsvarsdepartement, og som kan bidra til å innføre en fredskultur med fokus på ikkevoldskommunikasjon, ikkevoldsmotstand og ikkevoldsstrategier.

Ikkevoldelige strategier

Vi vet at konflikter som løses gjennom ikkevoldsmetoder er mer bærekraftige enn konflikter som forsøkes løst med våpen. Norge kan da også åpne for valgmuligheter innen vår obligatoriske verneplikt, og gi dagens ungdom et valg mellom militær opplæring og ikkevoldelig-opplæring – med andre ord: et valg mellom militære styrker, sivile fredstyrker/Peace Brigade International (PBI) eller siviltjeneste.

Dette er reelle og gjennomførbare tiltak som ikke behøver å koste mye penger. Samtidig slipper regjeringen på sikt å bruke skattepenger på rådyrt utstyr som F35-kampfly og annet militært materiell.

PBI har sine fredsstyrker i mange land som Latin-Amerika, Mexico, Columbia, Indonesia, Kenya, Nepal med støtteorganisasjoner (country groups) i nesten alle europeiske land, inkludert Norge, USA, Canada og Australia.  PBI har meget gode resultater, og mange unge ønsker en ikkevoldstjeneste isteden for militærtjeneste.

Abonnement kr 195/kvartal

Norge trenger et Fredsdepartement hvor fredskultur står sentralt og som gjerne kan innlemmes i Bistandsdepartementet, som ble gjenopprettet i høst av regjeringen og som tidligere lå innunder Utenriksdepartementet.

Underskrevet av Randi Heinert, Anne M. Halvorsen, Mette Fjeldstad fra Bestemødre for Fred, og Trine Eklund – Norges Fredslag

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)