Fredsdepartement

Ikkevoldelige strategier og alternativ til militærtjeneste  


Flere kvinner tar til orde for et Fredsdepartement og innføringen av en ny fredskultur i Norge.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 1. juni 2018

#MeToo-kampanjen har vist verden at kvinner kan endre holdninger når de står sammen. Kvinner verden over sier NEI til mer krig, våpenødeleggelser og forurensende miljø- og klimaendringer som fører til enorme menneskelige lidelser. FNs sikkerhetsrådsresolusjon §1325 «Kvinner – Fred og Sikkerhet» er i så måte en ypperlig strategi for å nå kvinner, og viser samfunnet at alternativer til militær opprustning og avskrekking finnes.

Undertegnede foreslår en endringsstrategi, hvor opprettelsen av et Fredsdepartement står sentralt. Departementet bør opprettes parallelt med Forsvarsdepartement, og som kan bidra til å innføre en fredskultur med fokus på …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal