Blir du kåt nå?

Hva er erotisk kunst? Jo – kunst du blir kåt av, er svaret i The Art of the Erotic.

Marstrander er frilansskribent.

The Art of the Erotic

Diane Fortenberry (red.)

Phaidon

USA

Ved hjelp av en rekke sitater av alle fra Picasso til historikeren Kenneth Clark (The Nude. A Study in Ideal Form, 1956), mener Rowan Dorothy Pelling, forfatter av forordet i The Art of the Erotic, å ha knekt koden for hva som er erotisk kunst. Det går et klart skille mellom erotikk og pornografi, skriver hun – som «handler om hvorvidt verket overskrider sine rammer eller fysiske begrensninger»: «Like mye som om det vi ser og kjenner, handler erotikk om det vi ikke ser og kjenner. Dette tvinger oss til å undres over dynamikken mellom skaperen og subjektet; det ferdige verket og tilskueren som står foran det og ganske sikkert blir seksuelt opphisset av det verket åpenbarer.»

Prektig utvalg. Selv om forordet tidvis er ganske kryptisk formulert og prydet med mange kjente sitater, er jeg uenig i konklusjonen: Å bli kåt av å se et maleri, en performance eller en installasjon er kjernepunktet for Pelling, som mener dette er selve definisjonen av det som kan kalles «erotisk kunst»: at den virker seksuelt opphissende. Pornografi er på sin side «kinetisk»; noe som skriker fra veggene i all sin selsomme populisme.

Forføreren i Correggios Jupiter og Io er en guffen, grå sky på en mørk og truende himmel.

Selv kan jeg ikke huske noensinne å ha blitt kåt av å betrakte hverken en marmorhvit statue på toppen av Apollo eller noen av Munchs malerier; i denne boken illustrert med det snille maleriet Kyss, ikke Madonna eller Pubertet, som engasjerer meg mer. Kanskje er det etterdønningene av den viktorianske tilknappetheten som har preget damen i redaktørstolen, også med tanke på utvalget av arbeider som er presentert? Sally Mann er for eksempel utelatt (for pornografisk, kanskje?), mens Georgia O’Keeffe er innlemmet med verket Black Iris, som vel er ett av de mer subtile erotiske verkene malerinnen har skapt. I det hele tatt er det mange relativt prektige bilder som definerer redak-
tør Diane Fortenberrys erotiske univers.

Velkommen inn. Forordforfatter Pelling har en mer tabloid bakgrunn enn Fortenberry. Hun har gått på kvinnelig kostskole i Kent, tatt en uviss grad i litteraturhistorie ved St. Hugh’s College i Oxford og jobbet i Independent on Sunday, Daily Mail, The Mail on Sunday og GQ. Hun har også vært redaktør for magasinet Erotic Review (1997–2004) og startet i år magasinet The Amorist, hvis onlineside ikke er helt ulik norske Cupidos. Hun og jeg er jevngamle, men har åpenbart et noe ulikt syn på erotikk.

The Art of the Erotic er en fin oppslagsbok for dem som er interessert i erotica. Den tar oss gjennom flere av kunsthistoriens viktige epoker og presenterer leserne for navn mange vil ha glede av å ha kjennskap til.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL