Ulv i fåreklær

Sterke individer som Bill Gates og Oprah Winfrey gir kapitalismen en mykere profil – men dens evne til å skape ulikhet forsvinner ikke av den grunn.
Kjetil Røed
Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 16.12.2015

Nicole Aschoff
The New Prophets of Capital
Verso, 2015

 

De fleste av oss har opplevd det: Å bidra til en god sak, uten å måtte oppgi konsumets gleder. Det føles bedre å shoppe klær når vi vet at ti prosent av inntektene går til brønner på landsbygda i fattige deler av Afrika. Den dyre cappuccinoen smaker bedre når noen kroner av beløpet går til vaksiner i katastroferammede områder.
Dette er en trend som har vokst seg sterkere og sterkere de siste årene: kapitalisme med et menneskelig ansikt. Det finnes nå en rekke organisasjoner, institusjoner og bedrifter som smykker seg med at deler av deres inntekt går til humanitært arbeid eller til fattige. Ja, faktisk vil mange kunne tjene godt på en mer økologisk profil, gode fairtrade-avtaler og forsikringer om at barnearbeid ikke forekommer. Men kanskje du også har kjent en bismak ved dette?
Paradokset skulle være ganske åpenbart. På overflaten kan det se ut som om Starbucks – for å ta et globalt selskap med et humanitært program – faktisk er velmenende hjelpere når de gir en skjerv til trengende. Dette er jo bedre enn at de ikke hjelper i det hele tatt, vil nok mange hevde. Joda. Det er vanskelig å avvise et slikt argument fullstendig, men det er avgjørende å ha klart for seg hvordan en humanisert kapitalisme ikke bare opprettholder kapitalismens herjinger, men faktisk gjør den lettere å svelge. For en økologisk og humanitær virksomhet er bare en del av et markedsføringsprogram som fortsatt er mest opptatt av å tjene penger. Det humanitære ansiktet er bare en maske; det er snakk om kosmetikk, ikke om strukturelle endringer.

Fortellingens makt. Vi er alle historiefortellere, sier Aschoff i den briljante The New Prophets of Capital. Men selv om våre egne beretninger står oss nær, drukner de gjerne i andre menneskers fortellinger. «[On] rare occasions stories grow, often in direct proportion to the power of the teller, to become big, all-encompassing stories that define people, a social movement, or a moment in history.» Disse fortellingene sluker våre egne og strukturerer dem etter sin egen dramaturgi. De fleste av oss kjenner slike metafortellinger: «Den amerikanske drømmen» er en av dem. «Krigen mot terror» en annen. Men også nasjoner har fortellinger som er særegne for dem, slik hytta og skituren er formative grunnelementer som inngår i nordmenns identitet og selvbilde. Dramatiske begivenheter som 9. april og 22. juli vil også alltid, i en eller annen forstand, inngå i fortellingen om «det norske».
Den største fortellingen i vår tid er kapitalismen. «All of us, age-earners and capitalists alike, are locked into a system designed to perpetually accumulate more and more profit, not to satisfy human needs or to provide for the common good,» skriver Aschoff. Det er mange underfortellinger som både nyanserer og befester kapitalismen som «mesterfortelling». Max Webers «kapitalismens ånd», for eksempel, springer ut fra en protestantisk tradisjon, hvor det å tjene penger og spare ble ansett som en dyd eller et kall. Det er også dette «kallet» Aschoff henter sin tittel fra: Profeter er, ifølge Weber, karismatiske individer som misjonerer for å spre sin doktrine.

Tilslørt ulikhet. Aschoffs bok behandler nettopp dette aspektet ved kapitalismen, ved å fokusere på noen svært sterke slike «profeter»: Bill og Melinda Gates, Sheryl Sandberg, John Mackey og Oprah Winfrey. Hva går analysene hans ut på? La oss se på noen av dem.
Sheryl Sandberg, som sitter på toppen av Facebook-systemet, legger stor vekt på individuelle prestasjoner og ambisjoner. Ved å anmode andre kvinner om å realisere sine drømmer, «atomiseres» kapitalismen som et undertrykkende system ved å utelukkende forankre suksess i den enkeltes prestasjoner. Mislykkes du, speiles kun din egen evne til å følge anmodningen. Sandberg, som er selverklært feminist, mener det må flere kvinner inn i toppjobber for å gjøre noe med mangelen på kjønnsbalanse i arbeidslivet. Det er vanskelig å si seg uenig med henne i dét, men situasjonen løses i virkeligheten ikke ved å sette flere damer inn på toppen av disse systemene. De strukturelle ulikhetene ellers i samfunnet vil bestå, spesielt for dem som har andre ambisjoner enn Sandberg – sykepleiere og renholdsarbeidere, for eksempel.
Noe av det samme gjelder Oprah Winfreys spiritualiserte kapitalisme. I stedet for å undersøke fremmedgjøringens opphav – som hun anerkjenner som et stort problem – ber hun oss «se innover» og tilpasse oss det eksisterende systemet. Alle kan «gjøre det de elsker», sier Oprah: Om de er ulykkelige i den jobben de har, må de bare skifte beite. Har du ingen jobb, må du dyrke nettverk og lære deg nye ting – lese bøker, eller bli god i et fremmed språk. Slik har Oprah selv fått det til – og det er denne selvfremstillingen som er selve navet i hennes filosofi. Det er også her den bryter sammen, for ved å utelate den korte avstanden mellom klassemessige forskjeller og økonomisk ulikhet, med sin egen suksesshistorie som medium, skjuler Oprah de reelle strukturelle problemene i kapitalismen: At ikke alle er like, eller blir likt behandlet, kan ikke forandres ved å «følge ens drømmer». Ved å dekke til ulikhetene, og lulle oss inn i sin sukkersøte drøm, gjør hun oss til «the perfect, depoliticised, complacent, neoliberal subjects,» skriver Aschoff.

Andre fortellinger. Men de lumskeste profetene er Melinda og Bill Gates: De gjør nemlig svært mye godt i verden med sin «filantrokapitalisme» (som Aschoff kaller den). De hjelper fattige, oppretter skoler, og deler ut midler til trengende både i USA og i Afrika. Likevel bidrar de til kapitalismens ødeleggelser ved å insistere på at markedsmodellen er den optimale – også for systemer som ikke fungerer særlig godt når de drives etter markedets lover.

Det er avgjørende å ha klart for seg hvordan en humanisert kapitalisme ikke bare opprettholder kapitalismens herjinger, men faktisk gjør den lettere å svelge.

La oss ta skolen som eksempel: Brukes markedet som mal, vil eleven være en «råvare» som bearbeides i en maskin bestående av lærere, sier Aschoff, og det ferdige «produktet» vil bli en vare som måles etter salgs- og etterspørselslogikk. Men barn er ikke, og kan ikke være, en homogen størrelse som kan raffineres på denne måten – det ville i så fall gjort barna til produkter i form av konforme og lydige borgere, fortsetter forfatteren. Problemet er velkjent også her i landet, hvor utdannelse kvantifiseres gjennom konkurranse og målbare resultater, noe som fører til at både kunnskapen og elevene, nok en gang, behandles som varer. Dette vil nødvendigvis føre til vinnere og tapere – og de som ekskluderes, vil være dem som ikke så lett lar seg «oversette» til et salgbart produkt, eller, i overført betydning, kan tilpasse seg de standarder som produksjonen av elever og kunnskap er nødt til å operere med for å holde kapitalmaskineriet i gang.

Rettigheter, ikke varer. Dermed gjenstår det viktige spørsmålet: Hvilke andre modeller skal vi velge? Jo, vi må finne fortellinger som er i stand til å utkonkurrere de kapitaldrevne, mener Aschoff. Enkelte fortellinger har strøket kapitalismen mothårs allerede – blant annet til 70-tallets kollektive bevegelser, som baserte seg på naturalhusholdning. Problemet er bare at mange av disse motfortellingene har sunket hen i nostalgien og blitt «noe vi minnes, snarere enn en modell for å forandre samfunnet». I dag kan selv Sarah Palin fritt sitere Martin Luther King – ikke på grunn av sprengstoffet i tankene hans, og disses evne til å konstant utfordre bestående undertrykkelsesmekanismer, men av kosmetiske årsaker. Dette er naturligvis problematisk, siden andre fortellinger enn kapitalismens opprettholder en forestillingsverden som gjør forandring til noe både tenkbart og mulig.

Gjennom å spinne kapitalismens humanitære maske med en så fin tråd at mekanismene bak knapt synes, sys dens ideologi inn i vår livsverden på detaljnivå.

Det er viktig å ikke miste motet – for fortellinger kan gjenoppfinnes, og nye kan skrives. Vi er jo alle, som forfatteren påpeker, historiefortellere – så diktning er et latent våpen i alles hender. Det vi må fokusere på, er at helsetjenester, utdannelse og menneskelig erfaring har en verdi i seg selv, utenfor en konkurransesituasjon. Vi må også insistere på at utdannelse er en rett, ikke et salgsobjekt, noe som bringer oss til sosialdemokratiske dyder: Helse-, skole- og grunnleggende kulturtilbud bør ikke privatiseres, men vernes, fordi dette er for verdifulle tjenester og erfaringsområder til at markedet skal få definere og håndtere dem. Blir disse samfunnsområdene kommersialisert, blir de også gjenstand for en strid om ressurser, som, til slutt, vil favorisere noen få, og ekskludere noen andre. Holder vi blikket festet på de sistnevnte, forsvinner enhver roserød tåke som måtte hvile over kapitalprofetenes evangelier.

Finmaskede fortellinger. Bill og Melinda Gates, Sheryl Sandberg, John Mackey og Oprah Winfrey er individer hvis fortellinger overfører kapitalismens hardhet til en mer finmasket og mykere form, men som også gjør den særs motstandsdyktig i sin evne til å absorbere kritikk. Gjennom å spinne kapitalismens humanitære maske med en så fin tråd at mekanismene bak knapt synes, sys dens ideologi inn i vår livsverden på detaljnivå.
Nettopp derfor er det så essensielt å analysere de «myke» fortellingene om kapitalismen i dag. For å gjøre dette, kan vi ikke bare se på det økonomiske systemet formalt, som produksjon, inntjening og merverdi, men som et nettverk av fortellinger som myker opp kapitalismens harde kanter og gjør den tolererbar. Ja, mer enn det – gjør den sann og universell. Aschoff, derimot, plukker fra hverandre denne «naturaliseringen» av kapitalismen ved å fokusere på de stedene i «evangeliene» hvor den kollapser. The New Prophets of Capital er derfor en essensiell tankeøvelse, for softversjonen av undertrykkelse gjør ikke dens iboende vold bedre, bare vanskeligere å få øye på.
Tenk på dét neste gang du donerer en femmer til brønner i Afrika gjennom å kjøpe en cappuccino.


kjetilroed@gmail.com

Kommentarer