Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Refinansiering kan gi deg bedre økonomi

ØKONOMI: Sliter du med høye utgifter på forbrukslån, kredittkort og avbetalingskjøp? I så fall er du én av mange.

–– ANNONSØRINNHOLD ––

Selv om trenden er synkende i landet har nordmenn fortsatt over 150 milliarder i forbruksgjeld. Mye av dette blir også misligholdt, noe som betyr inkassosaker, betalingsanmerkninger og dårlig nattesøvn.

Forbruksgjelden i Norge

Etter at det såkalte Gjeldsregisteret kom på plass i 2019 er det blitt enklere å holde oversikt over forbruksgjelden i befolkningen. Ifølge de siste tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon (1. april 2021) har gjelden fra forbrukslån og kreditter sunket med nesten 7 milliarder på kun de tre siste månedene. Tallene svinger litt på grunn av kredittkortbruk, men trenden er nedadgående, noe som er positivt både for forbrukere med denne typen gjeld og for norsk økonomi.

Refinansiering for å kutte kostnader

Noe av nedgangen skyldes høyst sannsynligvis at behovet for å låne er lavere når det er pandemi. Vi reiser mindre, vi utsetter oppussingen, og har i det hele tatt færre aktiviteter som krever finansiering.

Samtidig er det nok mange som har brukt det siste året til å redusere utgiftene de har fra lån og kreditter. Det betyr i de fleste tilfeller at de refinansierer seg til lavere rentekostnader, skriver DNB på sine nettsider. Tall fra bankene indikerer også at dette er tilfelle. Mange melder om at en større andel av lånene de yter nå går til å betale ut annen gjeld.

Å ha mange kreditorer er dyrest

De som sparer mest penger på å refinansiere er som regel de som har flere forbrukslån og gjeld til kredittkortselskap. Generelt sett er det slik at rentene er høyest når gjelden er lav. Har du da flere små lån vil det normalt lønne seg kraftig å samle dette i et større lån. De store lånene er som regel også betydelig billigere enn kredittkort og avbetalingskjøp.

Dette er et omtrentlig overslag på hva de ulike lånene og kredittene koster:

 • Lån med sikkerhet i bolig (huslån) – Effektive renter mellom 2% og 4%.
 • Lån uten sikkerhet (opp til 500 000 kroner) – Effektive renter mellom 8% og 13%.
 • Lån uten sikkerhet (under 75 000 kroner) – Effektive renter mellom 12% og 20%.
 • Kredittkort – Effektive renter mellom 20% og 35%.
 • Avbetalingskjøp – Effektive renter mellom 20% og 40%.

Låneeksempel: Eff. rente 9,64%. 100.000,-, over 5 år. Kostnad 25.246,-. Totalt: 125.246,-.

I et tenkt tilfelle vil altså en person som for eksempel skylder penger til et par kredittkortselskap, har et par avbetalingskjøp, og kanskje et par smålån på toppen, redusere antallet kreditorer fra seks til kun én med en refinansiering. Samtidig vil personen kunne forvente at rentene da reduseres fra mellom 20% og 40%, til et sted mellom 8% og 15% dersom han eller hun brukte et usikret lån til refinansieringen.

Bli gjeldfri raskere

Selv om totalsummen selvsagt ikke reduseres umiddelbart, vil de lavere kostnadene gjøre en i stand til å betale større avdrag. Større avdrag betyr at den rentebærende gjelden løper over kortere tid, og dermed kan kostnadene reduseres ytterligere.

Reglene for alle lån som ikke har fastrente gjør det mulig å betale større avdrag når låntakeren selv vil, uten at det medfører noen ekstra gebyrkostnader eller lignende. Spørsmålet er om du har disiplin, motivasjon og inntekt nok.

Motiverende og enklere

Den største motivasjonsfaktoren er som regel det å se at kostnadene reduseres. De fleste opplever det også som enklere å kunne forholde seg til én kreditor fremfor flere. Det igjen reduserer risikoen for purringer og mislighold, og dertil økte kostnader og problemer.

Det er i tillegg en viktig psykologisk faktor med i spill, nemlig mestringsfølelsen mange får når de tar kontroll på gjeld som kanskje er blitt til et stort problem. Folk som har flere lån og kreditter gruer seg gjerne til å åpne postkassen og innboksen, for der kan det ligge purringer og krav.

Noen tips til å finne billigste løsning

Et refinansieringslån kan være kun noen timer unna å bli en realitet, men det lønner seg likevel å bruke litt tid på å finne det beste alternativet. Dette har med både valg av type lån, og valg av bank å gjøre.

Hvis du eier din egen bolig og har boliglån vil en utvidelse av dette lånet være å foretrekke. Alternativet er et usikret lån. Disse finner du i flere titalls banker i Norge, men alle har ikke like gode betingelser. Skal du finne den billigste løsningen må du hente inn tilbud fra så mange av aktørene som mulig. På Refinansiere.net finner du en oversikt over flere av nisjebankene på markedet. Da først har du et gangbart sammenligningsgrunnlag.

Her er en huskeliste:

 • Lån med sikkerhet dersom du kan stille med pant.
 • Alternativt ta opp et lån til refinansiering uten sikkerhet.
 • Skaff deg oversikt over banker som tilbyr lånet du trenger for å få refinansiert gjelden.
 • Hent inn tilbud fra så mange av bankene som mulig.
 • Prioriter de dyreste kredittene og lånene dersom du ikke får låne alt du trenger.
 • Regn ut hva du klarer i månedlige avdrag og velg så kort nedbetalingstid som mulig.
 • Husk at du kan øke takten på nedbetalingen senere dersom du får bedre likviditet.

Siste artikler

Varsling / Regjeringen styrket ikke varslervernetRegjeringen fulgte ikke opp varslingsutvalgets forslag, verken om eget varslerombud eller egen varslingsnemnd.
Økonomi / Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi (av Pelle Dragsted)Dragsted har en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen» – f.eks. ved at lukke dem ind i virksomhedernes direktionslokaler.
Fns sikkerhetsrÅd / Official Secrets (av Gavin Hood)Katharine Gun lekket informasjon om NSAs forespørsel til den britiske etterretningstjenesten GCHQ om å spionere på medlemmer av FNs sikkerhetsråd i forbindelse med den planlagte invasjonen av Irak.
3 bØger om Økologi / De Gule Veste har ordet, … (av Mads Christoffersen, …)Fra de Gule vester kom nye former for organisering innen produktions-, bolig- og forbrugsfunktioner. Og med «Degrowth», startende det med helt enkle aktioner som beskyttelse af vand, luft og jord. Og hvad med det lokale?
Samfunn / Colapso (av Carlos Taibo)Mye peker på at et definitivt sammenbrudd nærmer seg. For mange mennesker er kollapsen allerede et faktum.
Radikal chic / Postcapitalist Desire: The Final Lectures (av Mark Fisher (red.) introduksjon ved Matt Colquhoun)Skal venstresiden noen gang bli dominerende igjen, må den ifølge Mark Fisher omfavne begjærene som har vokst frem under kapitalismen, ikke bare avfeie dem. Venstresiden bør dyrke teknologi, automatisering, redusert arbeidsdag og populære estetiske uttrykk som mote.
Klima / 70/30 (av Phie Amb)Åbningsfilmen på Copenhagen DOX: de unge påvirkede politikkens klimavalg, men Ida Auken er filmens vigtigste omdrejningspunkt.
Thailand / Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand (av Duncan McCargo)En magtfuld elite i Thailand – Myanmars naboland – har det seneste årti forsøgt at løse landets politiske problemer med domstolene, hvilket blot har forværret situationen. I en ny bog advarer Duncan McCargo mod «retsliggørelse».
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.