Norge er en krigsnasjon


Norge sender soldater til Jordan for å delta i en komplisert konflikt full av skiftende allianser og storpolitiske ambisjoner. Nå har Stortinget godkjent at norske styrker også kan gå inn i Syria. Sjansen er stor for at vi bare vil bidra til å forverre situasjonen.


«Norge har fremdeles til gode å vinne en krig vi deltar i,» sa oberstløytnant og forsker Tormod Heier til Vårt Land den 25. mai. Med dét beskrev han et urovekkende trekk ved moderne norsk militærhistorie. Vi deltar i internasjonale koalisjoner på fremmed territorium, ofte uten klare målsettinger annet enn å bistå allierte. Til tross for en tiltakende anerkjennelse av dette problemet, annonserte Solberg-regjeringen nylig at Norge slutter seg til den amerikanskledede koalisjonen som kjemper mot ISIS i Syria. Norge har allerede tilstedeværelse i Irak. Nå skal vi sende omlag 60 norske soldater for å trene syriske opprørsstyrker. Styrken har i utgangspunktet opplæring i Jordan som hovedoppdrag, men fikk 22. juni også grønt lys fra Stortingets utvidete forsvars- og sikkerhetskomité til å operere på syrisk territorium.

Spørsmålet vi burde ha stilt oss, er hvordan Norge kan bidra på best mulig måte i eksterne konflikter. For å klare dette må vi lære av våre feil før vi begir oss ut på nye militære eventyr. På initiativ fra Venstre vedtok Stortinget i 2013 en granskning av Norges innsats i Afghanistan. Afghanistanrapporten er den første i sitt slag, og definitivt et skritt i riktig retning: Den er en gyllen anledning til å få på det rene hva vi gjorde feil og hvilke tiltak som faktisk fungerte. Men allerede før rapporten ligger på bordet, går vi nå inn på fremmed territorium igjen, og velger side i nok en borgerkrig.

Konflikten. Borgerkrigen i Syria er et lappeteppe av ulike mål og motivasjoner, der flere titalls grupper med både religiøs og sekulær plattform kjemper mot Assad-regimet. Samtidig er alliansene mellom opprørsgruppene skiftende. Det er en uoversiktlig krig der maktforhold endres og dominans etableres og undergraves. ISIS har blitt en viktig aktør i denne svært komplekse situasjonen. De har utnyttet kaoset borgerkrigen har skapt, og kontrollerer nå områder som strekker seg fra Irak og inn i Syria.

Norge utvider sitt bidrag under ledelse av amerikanerne i det de kaller «Operation Inherent Resolve». Det vil i stor grad være amerikanerne som peker ut hvilke grupper norske soldater skal gi opplæring og operativ støtte til. Sett på bakgrunn av at syriske styrker som amerikanere tidligere har trent og utrustet, har gått over til ISIS, og at kurdiske styrker som Norge har trent i det nordlige Irak, har utført etnisk rensning av arabiske lokalsamfunn, er det ikke uten grunn …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

  1. Norge har deltatt i krigføring på syrisk jord siden 2012, gjennom støtte til al Qaeda-tilhengerne i den såkalte Nasjonalkoalliisjonen.

    Moaz al-Khatib, tidligere leder for koallisjonen.
    “in a November 2011 interview, Khatib called for Sunni scholars and Islamic Sharia law to form the base of any future Syrian political and judicial system,…………….He has also called on the U.S. to reconsider its 2012 decision to declare the Al-Nusra Front (Al Qaeda i Syria) as a terrorist organization, describing Al-Nusra as an ally in the rebellion to topple the Assad government. https://en.wikipedia.org/wiki/Moaz_al-Khatib

    Og her Khaled Khoja, som var leder inntil mars i år: Khaled Khoja admits alliance with Jabhat Al-Nusrah https://www.youtube.com/watch?v=xQUKkSFUFjk

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)