Grusomhetens teater

Når patriarkat og statlig vold går hånd i hånd

A Feminist Reading of Debt
GJELD / Kvinner er mer sårbare for aggressive utlånsmetoder, høye renter og gebyrer.

A Feminist Reading of Debt er et kritisk feministisk blikk på gjeld og kreditt. Forfatterne Lucí Cavallero og Verónica Gago har fått English Pen Award for boken som ble utgitt 2021. Forfatterne hevder med overbevisende argumentasjon at kjønn er en medvirkende faktor i økonomiske ulikheter. Siden gjeld påvirker kvinner uforholdsmessig, øker det marginaliseringen av både kvinner og LHBTQ+-folk generelt.

Cavallero og Gago forklarer at utlånsfirmaers og finansinstitusjoners markedsføring retter seg spesielt mot kvinner, siden kvinner ofte har ansvaret for husholdningens økonomi og utfører ubetalt omsorgsarbeid for resten av familien. Samtidig er arbeid de faktisk får betalt for, kraftig undervurdert. Kvinner er også mer tilbøyelige til å ta opp lån fordi de har lavtlønnsyrker, fordi en høyere andel av dem er arbeidsledige eller står utenfor det ordinære arbeidslivet fordi de har omsorgsoppgaver . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Patricia Sequeira Brás
Patricia Sequeira Brás
Patricia Sequeira Brás teaches Portuguese Modern Cultures. The relationship between politics and cinema that motivated her doctoral work continues to shape her new research projects. Her current interests include representations of crises in cinema and video; explorations on film viewership and political and ethical engagements; communicative and affect capitalism. These interrogations are informed by work from an array of disciplinary fields within the humanities: film theory, philosophy, political theory and recent research in neuroscience.

Du vil kanskje også like