Makt og motstand


Irene Langemanns dokumentarfilm om Pjotr Pavlenskij stiller spørsmålet: Stilt overfor ekstrem undertrykkelse fra statens side, hva kan et individ gjøre, annet enn å ty til ekstreme handlinger?

Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.
Email: dieter@gmail.com
Publisert: 2018-03-01
Pavlensky – Man and Might
Regisør: Irene Langemann
(Tyskland)

Hva skal et individ gjøre når det ser at ting beveger seg i nedadgående spiral? Når en pågående eller kommende katastrofe (politisk, sosial, teknologisk) ikke blir avverget, men i stedet styrkes og fremmes av organiserte krefter, av regler og lover som erklærer enhver motstand som kriminell eller skandaløs? Det var dette spørsmålet Ted Kaczynski, ellers kjent som «Una-bomberen», stilte seg, og det radikale svaret hans var å gå til angrep på ledende problematiske figurer, slik det skildres i filmen Das Netz (Nettet) fra 2003 av Lutz Dammbeck.

Død for overbevisninger. I et avgjørende øyeblikk i gammel gresk filosofi valgte Sokrates ikke å kjempe mot sin egen henrettelse, men i stedet akseptere byens lover. Det gjorde han selv om forbrytelsen han var tiltalt for, moralsk korrumpering av ungdommen (ved å oppmuntre dem til å stille spørsmål ved autoritetene), var et enkelt, men effektivt forsøk på å utfordre de ledende kreftene. Sokrates ble drept for å være filosof. I en forbausende hengivenhet til sine overbevisninger ble han værende i fengslet og avslo å benytte muligheten til flukt som han ble tilbudt. På det punktet i historien veide lov og orden tyngre enn muligheten til å praktisere filosofi.

Ikke engang innesperring på lukket psykiatrisk avdeling i en måned tok knekken på ham.

Siden den gang har territoriale makter, kalt «stater», hatt rikelig med tid til å perfeksjonere sin evne til kontroll. I dag blir innbyggere overvåket ned til minste detalj ved hjelp av internettet. Mulighetene deres til handling er avgrenset og restrukturert gjennom prefabrikkerte mønster, slik det blir vist i Stare Into The Light My Pretties, Jordan Browns film fra 2017. Oppfinnelsen av «terrorisme» var, og er fremdeles, et av de mest virkningsfulle redskaper til å konsentrere og anvende kontroll, overvåking og dominans som et voksende, ufeilbarlig mønster som preger dagens samfunn.

Så hva kan et individ gjøre? Melde seg inn i et politisk parti, overbevise andre om å vinne flertall i valg og så stå ansikt til ansikt med den enorme innflytelsen fra etablerte styresmakter og multinasjonale organisasjoner?

Radikal. Russiske Pjotr Pavlenskij, som portretteres i Irene Langemanns dokumentarfilm Pavlensky – Man and Might (Der Mensch und die Macht), setter sitt svar ut i livet gjennom handling. Hans måte å slå tilbake på, som han …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?