Excess Will Save Us Regissør Morgane Dziurla-Petit

Korte filmer, små spørsmål?


KORTFILMFESTIVALEN I GRIMSTAD: Den klareste trenden innen norsk kortfilm er søkelyset på mellommenneskelige forhold. Gjør det dem nødvendigvis apolitiske?

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: alekshuser@gmail.com
Publisert: 2019-07-29
Brotherhood / Excess Will Save Us / She-Pack / The Manchador / Farse

Meryam Joobeur Morgane Dziurla-Petit Fanny Ovesen Kaveh Tehrani Robin Jensen (Canada / Sverige / Norge / Iran, Norge / Norge)

Korte filmer kan romme mye. Riktignok skal ikke alle kortfilmer nødvendigvis gjøre det – edel enkelhet er også en dyd innen dette formatet. Det samme er viljen til eksperimentering og utprøving. Kortfilm er på mange måter et friere kunstnerisk rom enn langfilm, som i større grad er underlagt narrative og sjangermessige konvensjoner. I forrige måned var Ny Tid til stede på Kortfilmfestivalen i Grimstad, som i sin 42. utgave stadig er den viktigste arenaen for å se hva som rører seg innen norsk kortfilm – og dermed kunne oppdage nye filmtalenter. Festivalen viser i tillegg et bredt utvalg internasjonal kortfilm og byr på paneldebatter, samtaler med filmskapere og ikke minst en rekke sosiale møteplasser.

Politisk engasjement?

For noen år siden sluttet festivalen å vise lengre dokumentarer og valgte med det å rendyrke kortfilm-konseptet. Nytt av året var at de norske dokumentarene var flyttet over i en egen programseksjon for korte dokumentarer, sammen med internasjonale kortdokumentarer. En konsekvens av dette er at om man først og fremst følger det norske kortfilmprogrammet – slik de fleste festivalpublikummere gjør – kan man få inntrykk av at det politiske engasjementet ikke er veldig framtredende blant våre hjemlige kortfilmskapere. Dette er imidlertid ikke annerledes enn på spillefilmfeltet. Ser man på et gjennomsnittlig norsk filmår, er det jo dokumentaristene snarere enn spillefilmskaperne som tar for seg politiske problemstillinger.

Excess Will Save Us tegner gradvis et portrett av folks redsel for terrorangrep – også i en liten og avsidesliggende landsby.

Særlig synes mellommenneskelige forhold å være en dominerende tematikk i norsk kortfilm – men også dette kan man vel si om fiksjonsfilm generelt, og det kan til dels sies å være en konsekvens av den klassiske filmdramaturgien med sitt fokus på nettopp mellommenneskelige og individuelle utfordringer. Samtidig står ikke det mellommenneskelige nødvendigvis i motsetning til det politiske, noe flere av prisvinnerne på årets kortfilmfestival vitner om.

Hjemvendt …Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)