Målet med internasjonal rett

Da de forsvarte Røde Khmers nestkommanderende, som var tiltalt for krigsforbrytelser, erfarte advokatene at når det kommer til stykket, er det politikken som råder.

Willemien w. Sanders
Sanders er kritiker, bosatt i Rotterdam.
Email: willemienwsanders@gmail.com
Publisert: 05.04.2018
Defending brother number two

Jorien van Nes (Nederland)

Det har vært gjort mange forsøk på å få dømt personer som har begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten gjennom internasjonale rettsinstitusjoner og tribunaler opp igjennom historien. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC, akronym for Røde Khmer-tribunalet) er tema for denne dokumentarfilmen av den nederlandske regissøren Jorien van Nes. Defending brother number two viser erfaringene til to nederlandske forsvarsadvokater, Michiel Pestman og den mer kjente Victor Koppe.

En slags internasjonal rett. Både Pestman og Koppe har erfaring fra internasjonale tribunaler, for eksempel de som ble opprettet for Jugoslavia og Sierra Leone. Underveis i arbeidet med Kambodsja-saken smuldrer tilliten deres til rettsvesenet gradvis opp. Forsvaret av «Røde Khmer-bror nummer to», Nuon Chea – Pol Pots nestkommanderende som nå er blitt en gammel og skrøpelig mann – viser seg å bli en konstant kamp mot dommerne og politisk innblanding fra dagens kambodsjanske myndigheter, som selv har røtter i Røde Khmer.

ECCC er en hybridrett – en kombinasjon av nasjonal og internasjonal organisering av retten (advokater, dommere) og anvendte lover. Kambodsjanske og utenlandske profesjonelle aktører benytter kambodsjansk lov tilpasset internasjonale standarder. Denne avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av de politiske problemene med ad hoc-tribunalene for Jugoslavia og Rwanda og det svake rettssystemet i selve Kambodsja. Ønsket om å hjelpe til med å bygge et sterkere rettssystem spilte også en rolle.

Ved hjelp av voice-over – den viktigste kilden til informasjon gjennom hele filmen – får vi kjennskap til hvor alvorlig rettssaken er, ettersom den handler om et av de mest beryktede regimene siden Nazi-Tyskland. Kutt til Pestman og Koppe: «Jeg ser frem til det.» Kort tid etter ser vi dem albue seg inn i rettssalen gjennom folkemengden. «Velorganisert!» Stemningen er satt.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer