Målet med internasjonal rett


Da de forsvarte Røde Khmers nestkommanderende, som var tiltalt for krigsforbrytelser, erfarte advokatene at når det kommer til stykket, er det politikken som råder.

Sanders er kritiker, bosatt i Rotterdam.
Email: willemienwsanders@gmail.com
Publisert: 2018-04-05
Defending brother number two

Jorien van Nes (Nederland)

Det har vært gjort mange forsøk på å få dømt personer som har begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten gjennom internasjonale rettsinstitusjoner og tribunaler opp igjennom historien. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC, akronym for Røde Khmer-tribunalet) er tema for denne dokumentarfilmen av den nederlandske regissøren Jorien van Nes. Defending brother number two viser erfaringene til to nederlandske forsvarsadvokater, Michiel Pestman og den mer kjente Victor Koppe.

En slags internasjonal rett. Både Pestman og Koppe har erfaring fra internasjonale tribunaler, for eksempel de som ble opprettet for Jugoslavia og Sierra Leone. Underveis i arbeidet med Kambodsja-saken smuldrer tilliten deres til rettsvesenet gradvis opp. Forsvaret av «Røde Khmer-bror nummer to», Nuon Chea – Pol Pots nestkommanderende som nå er blitt en gammel og skrøpelig mann – viser seg å bli en konstant kamp mot dommerne og politisk innblanding fra dagens kambodsjanske myndigheter, som selv har røtter i Røde Khmer.

ECCC er en hybridrett – en kombinasjon av nasjonal og internasjonal organisering av retten (advokater, dommere) og anvendte lover. Kambodsjanske og utenlandske profesjonelle aktører benytter kambodsjansk lov tilpasset internasjonale standarder. Denne avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av de politiske problemene med ad hoc-tribunalene for Jugoslavia og Rwanda og det svake rettssystemet i selve Kambodsja. Ønsket om å hjelpe til med å bygge et sterkere rettssystem spilte også en rolle.

Ved hjelp av voice-over – den viktigste kilden til informasjon gjennom hele filmen – får vi kjennskap til hvor alvorlig rettssaken er, ettersom den handler om et av de mest beryktede regimene siden Nazi-Tyskland. Kutt til Pestman og Koppe: «Jeg ser frem til det.» Kort tid etter ser vi dem albue seg inn i rettssalen gjennom folkemengden. «Velorganisert!» Stemningen er satt.

Den harde virkeligheten. Nuon Chea er tiltalt for sitt medansvar for noen av grusomhetene som ble begått mellom 1975 og 1979. Saken er kompleks, og tiltalen todelt. Den første saken handler blant annet om tvangsflyttingen av befolkningen i Phnom Penh og henrettelsen av Khmer-republikkens soldater ved Tuol Po Chrey i 1975. Den andre tar opp folkemord, forbrytelser mot kvinner og andre forbrytelser mot menneskeheten.

Abonnement kr 195/kvartal

Pestman skulle ta seg av den første delen av forsvaret, men kommer raskt til en slåsskamp med …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)