På innsiden av Syria: to levde erfaringer


Amerikanske Reese Erlich og syriske Yassin al-Haj Saleh går henholdsvis i bredden og i dybden i sine bøker om krigen i Syria.

Email: njmkhani@gmail.com
Publisert: 1. mars 2018
Inside Syria: The Backstory of Their War and What the World Can Expect/The impossible Revolution: Making Sense of the Syrian Tragedy

Historiske linjer. Råskapen i den syriske borgerkrigen har innvirket på hele midtøstenregionen med uro, vold og tyranni. Historisk er regionen i seg selv en tilstrekkelig kilde til spenninger. Strømmen av flyktninger og hjemløse syrere, mengden av drepte sivile på grunn av militære intervensjoner og ødelagte byer og andre boområder er gjengangere i nyhetsbildet. I virkeligheten er den syriske borgerkrigen ikke lenger regional, den er blitt en global katastrofe. Et relevant spørsmål er: Hvordan startet denne skjebnesvangre borgerkrigen? Helt fersk er ikke akkurat Reese Erlichs bok Inside Syria: The Backstory of Their War and What the World Can Expect, men den kan …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal