Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Munch

«Det blir vel et forfærdelig skrig over udstillingen.»

BILLEDKUNST: Det ensomme mennesket er en forutsetning for den ekspressive verdenskunstneren som med Edvard Munch kom til syne i 1890-årene. En ny biografi foreligger nå: Iifølge de Figueiredo var den frivole virkeligheten bohemene i Kristiania svermet for på 1880-tallet, kommet til virkelighet i 1890-tallets Berlin, der Munch var en del av et miljø som hadde samtaler omkring «naturalisme og sosialisme, dekadanse og darwinisme og psykologi – samt en aldri så liten dose satanisme».

En romantisk essayist

POSTHUME ESSAYS: Stian Grøgaard var på jakt etter en autentisitet som er vanskelig å finne. Samtidig overrumpler han leseren og river ham med seg uten forbehold, unnskyldning eller forvarsel.

Historien om de kvinnelige kunstnerne

BILLEDKUNST: Ideen om god form er modernistisk hjernevask. Allerede fra renessansen var det fastslått at skjønnheten tilhørte kvinnekroppen. Men hvem malte en naturlig urtilstand der bluferdighet og begjær hver på sin måte var like utenkelige?