En oljeglatt klimaversting

Den første uken i desember ble Norge kåret til klimaversting under klimaforhandlingene i Paris. Norge ble, sammen med USA og Saudi-Arabia, tildelt «Fossil Of The Day»-prisen, som gis til de landene som gjør mest for å stikke kjepper i hjulene for klimaforhandlingene. En av de viktigste grunnene til at Norge fikk prisen, er hvordan norske […]

Mani Hussaini
Email: Hussaini@nytid.no
Publisert: 16.12.2015

Den første uken i desember ble Norge kåret til klimaversting under klimaforhandlingene i Paris. Norge ble, sammen med USA og Saudi-Arabia, tildelt «Fossil Of The Day»-prisen, som gis til de landene som gjør mest for å stikke kjepper i hjulene for klimaforhandlingene.
En av de viktigste grunnene til at Norge fikk prisen, er hvordan norske forhandlere har forsøkt å flytte rundt på menneskerettighetsprinsippet i klimaavtalen. Mange land mener det er viktig å ha med menneskerettighetene som del av formålsparagrafen i den nye avtalen. Norge ønsker heller at menneskerettighetene skal nevnes flere steder i dokumentet, men altså ikke være en del av formålet med klimaavtalen.
Klimasaken handler ikke i hovedsak om naturen der ute. Den handler først og fremst om alle oss som lever sammen i fellesskap på denne kloden. Den handler om vår evne til å skape gode liv der vi kan leve i visshet om at vi er både trygge og ivaretatte. Men først og fremst handler det om at folks hverdag vil bli totalt annerledes – for noen ulevelig – dersom vi ikke gjør noe for å stoppe økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen.

Torn i siden. Flyktningkrisen har satt samfunn og systemer på prøve, og løsningen ligger i å handle sammen. Men flyktningkrisens prøvelser er sannsynligvis en mild bris sammenliknet med prøvelsene som vil følge av klimaendringene. Økning av havnivå, tørke, stormer, oversvømmelser og vann- og ressursmangel vil sende millioner av mennesker på flukt fra hjemstedene sine. Dette er en utfordring verdenssamfunnet må stå sammen om å møte.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer