Det ble for mye rusbrus for Valgerd

Lokale tillitsvalgte i KrF mener at partiledelsen brukte for mye tid på rusbrus i valgkampen. Nå vil de har politiske resultater på regjeringsbordet og endringer i partiledelsen.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 25.09.2003

Kristelig Folkeparti slikker sårene etter det knusende valgnederlaget. Mens havarikommisjonen skal se på hva som gikk galt, prøver de lokale tillitsvalgte å se fremover.

En rundspørring blant fylkesledere, fylkestingsrepresentanter og lokalledere viser at de mener at kommuneøkonomien bør ha første prioritet i høstens budsjettforhandlinger på Stortinget. De mener at skattelettene bør komme i andre rekke nå.

– Kommuneøkonomi viktigere enn skattelette, men det kan muligens bli litt av hvert for å nå Semerklæringens mål, mener Torgeir Flateby, fylkesleder i Østfold KrF.

For flere områder vil både kommuneøkonomien og industriens vilkår være viktige satsingområder. Blant annet i Telemark, der Grenlandsområdet med mye tungindustri har hatt en tøff periode, og fremtiden ser noe uklar ut. 2. nestleder i Telemark KrF, Tor Andre Ljosland, mener at både bedre økonomi til kommunene og skattelette til industrien blir viktig. Lederen i Telemark KrF Øyvind Dahl mener at kommuneøkonomien bør settes i fokus fremfor skattelettene.

Han får støtte fra Oddvar Johann Jensen, som sitter på fylkestinget i Hordaland for KrF.

– Kommuneøkonomien er viktigst. Det må skapes en bedre balanse mellom kommunesektorens oppgaver og det finansielle grunnlag, mener Oddvar Johann Jensen.

I Sør-Trøndelag prioriterer de også kommuneøkonomien. Lokallagsleder i Osen KrF, Per A. Rødøy, mener at kommuneøkonomien er viktigst, men den trenger ikke å gå på bekostning av skattelettene.

– Hvis de to ikke settes opp mot hverandre, så kan det tas en del på prestisjefylte samferdselstiltak på det sentrale Østlandet. Det må kunne tilbakeføres mer til distriktene av de verdiene som skapes ute i periferien, f. eks. oljepenger, sier Per A. Rødøy

For mye svartmaling

Kristoffer Stokke, lokalpolitiker og leder av Kristelig Folkepartis ungdom i Vestfold, mener at det er for mye svartmaling av situasjonen i kommunene.

– For oss som lokal og regionalpolitikere er det naturligvis viktig å kunne tilby gode tjenester for kommunen og fylkeskommunens innbyggere.

Det er klart at vi ønsker bedre betingelser for kommunene, men faktum er at forholdene i kommunene ikke tilsvarer den svartmalingen vi ser rundt om i media. Inneværende budsjettårs rentekutt på hele fire prosent har også gjort enormt mye da vi slipper å slite med rentekostnader på utrolige 3,2 milliarder kroner. Den økonomiske oppturen vi nå ser er tegn på at det faktisk ikke står så dårlig til som mange skal ha det til, sier Kristoffer Stokke.

Regjeringssamarbeidet krevende

De fleste vi har vært i kontakt med mener at regjeringssamarbeidet er bra for partiet, men de etterlyser samtidig en tydeligere KrF-profil på flere saker.

– Regjeringssamarbeidet har positive og negative sider. KrF gjorde en stor jobb for kommunesektoren i vår, noe partiet dessverre ikke kom gjennom med i valgkampen. Det er de politiske resultater som teller. Om denne linjen kan fortsettes og bli mer synlig, kan det fortsatt være gode nok grunner for å bli sittende i regjering, sier fylkestingspolitikeren Oddvar Johan Jensen.

Lokallagsleder i Bjugn KrF, Ragnar Gutvik, tror ikke at regjeringssamarbeidet er det største problemet for partiet.

– Den såkalte regjeringsslitasjen er det først og fremst media som skaper, mener Ragnar Gutvik.

Men i en annen Sør-Trøndelagskommune, Osen, får Bondevik-regjeringen ikke mye støtte fra lokallagslederen. Han er sterk motstander av for tett samarbeid med Frp

– Etter min mening har dette regjeringssamarbeidet aldri vært positivt for KrF, men dersom det blir budsjettsamarbeid med andre enn Frp i høst, kan det jo bli et pluss, sier Per A. Rødøy.

– Vi trenger gjennomslag for vår politikk, sier lokalpolitikeren Kristoffer Stokke.

– At vi har gjort et meget dårlig valg vil jeg absolutt ikke benekte, men det beviser at det å sitte som et ansvarlig parti i posisjon ikke lønner seg. Jeg mener at vi bør fortsette i regjering og vise at vi oppnår resultater, sier Kristoffer Stokke.

Tar ansvar

Hildur Horn Øien, varafylkesordfører i Akershus mener at KrF har tatt et ansvar i en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at partiet ikke kan løpe fra ansvaret når situasjonen blir vanskelig.

– Mange liker å trekke fram at det var så viktig for KrF å få statsministeren. Det er feil. Vi

ville ikke at Høyre skulle bekle både statsministerposten og finansministeren, slik de krevde, sier Hildur Horn Øien . Hun mener at KrF har fått til meget i denne perioden, selv om hjertesakene kanskje er kommet i bakgrunnen.

Fylkeslederen i Østfold, Torgeir Flateby mener at regjeringssamarbeidet er positivt.

– Jeg kan nevne saker som bioteknologiloven, miljøvern, bistand, friskoler, dåpsopplæringsplan og fattigdomsprofil. Stram økonomi har styrket renta og gitt gevinster på flere områder. Og nå kommer turen til kommunene, tror Torgeir Flateby.

Tor Arne Ljosland er imponert over gjennomslaget for de viktige kristne grunnverdiene som statsrådene Hilde Frafjord Johnsen og Dagfinn Høybråten har fått igjennom

Halen mellom bena

Hildur Horn Øien er opptatt av at partiet ikke glemmer sin historie.

– KrF må aldri glemme hvorfor partiet ble stiftet. Kampen for menneskeverdet, de kristne, humanistiske grunnverdiene må komme i fokus i partiets politikk. Landet må ikke styres ut fra kortsiktige økonomiske interesser. Forebyggende arbeid, omsorg, miljø vil ikke gi inntekter på budsjettene, men vil gi fravær av utgifter på lengre sikt, sier Hildur Horn Øien.

Torgeir Flateby mener at partiet må vise mer hva det får til der det er i posisjon.

– Vi må markedsføre det vi har fått til og sannsynligvis får til i budsjettet i høst. Dessuten må vi bli mer synlige som kristent verdiparti. Det er fortsatt mulig uten konflikter i regjeringssamarbeidet, sier Torgeir Flateby Fylkesleder KrF Østfold

Kristoffer Stokke i Vestfold etterlyser mer stolthet i partiet.

– Vi må vise til det vi får til, og vi må være stolte av den politikken vi fører og ikke sitte og sutre fordi vi hadde det så mye bedre i sentrumsregjeringen.

Dessuten er det svært viktig at partiledelsen tar sin del av ansvaret og ikke flykter med halen mellom bena!

Per A. Rødøy i Osen tror at det må fokuseres på viktigere saker enn rusbrus for å få KrF på offensiven igjen.

– Det er nok også nødvendig med utskiftinger i ledelsen, tror Per A. Rødøy, som etterlyser en ledelse som får budskapet sitt ut gjennom media.

En annen trønder som er opptatt av at det ble for mye rusbrus, er Ragnar Gutvik i Bjugn.

– Selv om rusbrusproblematikken er en viktig sak, tror jeg det var et svært uklokt tema å ta opp i valgkampen og spesielt som panikkartet ide i innspurten, tror Ragnar Gutvik.

– Vi må ha noe med mer positivt innhold som f. eks kontantstøtten var. Selv har jeg stor tro på økt støtte til lokalt kulturliv og et dramatisk billigere og bedre kollektivtilbud med en markant miljøprofil, minst en halvering av prisene og kanskje til og med gratis i visse tidsperioder av døgnet, sier Ragnar Gutvik. Han mener at KrF bør gi storbyene et skikkelig løft.

– Et krafttak for storbyene ville være en god sak. Bedre og tryggere skolevei i tettstedene og en satsing på bevaring av grendeskoler vil minske behovet for skolebuss og bremse fraflytting i distriktene. Dette er budskap som vil bli tatt imot og forstått, men da må det bli mer enn fine ord. Hvis ikke slår det tilbake med stor kraft. Jeg tror det blir lettere å ta med seg rusbrusproblematikken på lasset og få positiv respons på den også om vi klarer å vise handlekraft i de nevnte områder, sier Ragnar Gutvik.

Gratis prøve
Kommentarer