Asyldøden øker

Tirsdag skjedde det igjen: En asylsøker ble drept i Bergen. Ny Tid har fått ut tallene som viser at 10 mennesker på asylmottak har mistet livet så langt i år, en femdobling i forhold til 2007. Selvmord, barneulykker og drap er blant dødsårsakene. Flere barn er døde. 83 har mistet livet på mottak mens de søker om asyl og trygghet Norge.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

Øker. Det skjedde i Ytrebygda mottak utenfor Bergen, på et sted tilfeldigvis kalt Ny-Paradis: En kristen konvertitt fra Afghanistan skal ha drept en somalisk asylsøker med kniv tirsdag 22. mai.

Den drapssiktede afghaneren bodde ennå på mottaket i Paradis, på tross av at han nylig var i konflikt med det somaliske miljøet der, etter en tapt rettssak forrige måned. Men eksemplet er langt fra enestående på omstridte dødsfall i 2012-20-coverasylmottak.

Faksimile: Ny Tid 25. mai.

I fjor døde rekordmange 20 asylsøkere på norske mottak, en fordobling fra året før. Det til tross for at antallet beboere på norske mottak gikk ned fra 20.000 i 2009 til 15.700 i 2011. Selv om antall beboere ved norske asylmottak de siste tre år har gått ned, har antallet dødsfall gått opp.

Fjorårets tall var en femdobling av antallet dødsfall i 2007, da det døde fire personer på norske mottak. Hittil ligger 2012 an til å sette ny rekord asyldød: Med tirsdagens drap har 10 asylsøkere på norske mottak mistet livet, og ennå er ikke fem måneder gått.

Totalt har minst 83 asylsøkere på mottak dødd i Norge fra 2006 til i dag, i den perioden statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har hatt regjeringsmakten. Dette viser nye tall som Ny Tid har fått ut fra Justisdepartementet, etter først å ha fått avslag på forespørsler hos Utlendingsdirektoratet (UDI). De 83 omkomne er minimumstall, da dette er registrerte dødsfall hos sentrale myndigheter.

Ny Tid får opplyst at UDI ikke registrerer dødsårsak, av «personvernmessige hensyn». Men når Ny Tid bruker en lignende metode som brukt av NGO-er i Afghanistan, ved å gå gjennom mediedekkede dødsfall – kommer det fram at både selvmord, ulykker og drap går igjen. Det er flere eksempler på at barn lever under usikre forhold. I januar mistet en tre år gammel gutt fra Sudan livet på et mottak i Ski. Han fikk en stor komfyr over seg på kjøkkenet:

«Komfyren var ikke sikret på noen spesiell måte. Det sto flere komfyrer på gulvet,» uttalte mottaksleder til VG. Og han fortssatte: «Det har gått klart frem for oss i ettertid at komfyren burde ha vært sikret. Vi kommer til å se på våre sikkerhetsrutiner etter dette.»

Den 24. januar i år mistet en ung mor (24) og sønnen på 1,5 år livet ved asylmottaket i Førde, etter en påsatt brann. Ifølge politiet skal moren ha satt på brannen for å ta sitt eget liv. I mars ble en irakisk kvinne ved samme mottak funnet i sjøen utenfor mottaket. I april ble kirgisiske Mamatai Altin funnet død på Dale mottak. I avisene sto det: «Ifølge beboerne på mottaket begikk han selvmord etter lang tids depresjon. Altin skal ha levd sju år i Norge, og mange år som papirløs i Nederland».

Grande reagerer

En rekke av de som tar sitt eget liv, skal i forkant ha fått avslag på asylsøknaden sin. Venstre-leder Trine Skei Grande er overrasket når hun fra Ny Tid får høre at hele 83 menneskeliv er gått tapt på norske asylsmottak siden 2006. Hun reagerer på den økningen i dødsfall både i år og i fjor:
– Denne økningen mener jeg henger sammen med de signalene vi får om at mennesker lever under dårlige forhold på norske asylmottak, uttaler Skei Grande til Ny Tid…………..

(………….)

Dette er innledningen til hovedsaken i ukemagasinet Ny Tids utgave 20. 25.05.2012. Les mer i ukas utgave, i salgs i butikker over hele landet. Få tilsendt utgaven gratis ved å abonnere (abo@nytid.no), eller klikk her.

---
DEL