Žižek på sitt verste 


Slavoj Žižeks siste bok er tidvis uleselig – men hans bruk av populærkultur like genial som repetitiv.

Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 2018-01-03
Incontinence of the Void
Forfatter: Slavoj Žižek
Forlag: MIT Press, USA

Slavoj Žižek har vært en av mine favoritt-tenkere i mange år, men til tross for alt som fascinerer ved ham, er det like mye som frustrerer. Ikke minst Žižeks rause bruk av psykoanalyseteori – og da i særdeleshet Jacques Lacans variant – er essensiell for å forstå denne mannens skriverier, men den har jeg aldri helt klart å forsone meg med. Dernest er hans maniske produksjon en utfordring, siden den blotte mengden utgivelser i seg selv vitner om en skribent uten evne til begrensning – noe som uvegerlig fører til mange gjentakelser og uklare tematiske grenser mellom bøkene han pøser ut. I tillegg havner Žižek noen ganger i en filosofisk blindgate som etter min mening får frem det absolutt verste i ham.

Defensiv posisjon. Hans siste bok, Incontinence of the Void, er av denne sorten. Dette er muligens ikke bare den vanskeligst tilgjengelige boken Žižek har skrevet, men også den minst elegante. Noe har å gjøre med dens i overkant defensive utgangspunkt: På den ene siden vil han forsvare seg mot dem som hevder at han ikke er noen «ordentlig filosof», mens han på den andre vil skrive et motsvar, eller en kommentar, til den slovenske filosofen Alenka Zupancic Žerdins What IS Sex, som kom ut i samme serie som Žižeks bok tidligere i år (hennes bok om humor, The Odd One In. On Comedy fra 2008, er for øvrig fremragende – noe av det beste jeg har lest om latter).

Argumentasjonen er så spissfindig og fullastet med spesielle filosofireferanser at boken ofte rett og slett blir ugjennomtrengelig. Med mindre du har en dyp og inderlig kjærlighet til nevnte Lacan, blir den også enerverende i lengden, siden enhver tanke er så grundig eltet inn i den lacanske terminologi. Jeg skal med andre ord ikke engang forsøke meg på å pakke ut hva Žižek egentlig vil frem til. Når han skal forklare bokens tittel, for eksempel, snører Lacans begrepsapparat seg sammen på en slik måte at jeg knapt får puste.

«The notion of the Incontinence of the Void is a kind of negative of this coincidence of the opposites: It brings together the double failure of the penis which leaks at the highest level (secreting sperm) and at the lowest level (secreting urine). Our ontological premise is that reality itself is not the positive outcome of some productive One …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal