Ytringsfrihetsprisen tildeles vietnamesiske Nguyen Xuan Nghia

Den 9. oktober 2009, etter en rettssak som angivelig varte bare noen få timer, ble Nguyen Xuan Nghia dømt til seks års fengsel i henhold til artikkel 88 i Vietnams straffelov.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Av: PEN America

Nguyen Xuan Nghia (64) er poet, journalist, essayist og romanforfatter, medlem av Hai Phong Association of Writers og en av grunnleggerne av den forbudte vietnamesiske demokratibevegelsen kjent som Bloc8406. Han er dessuten redaktør av den underjordiske demokratijournalen Quoc Review.

Han jobbet som journalist og skrev for flere av landets største riksaviser frem til 2003, da regjeringen ila ham publiseringsforbud på grunn av arbeidet hans for demokratiske rettigheter. I 2006 skrev Bloc8406 et manifest for frihet og demokrati i Vietnam. Navnet Bloc8406 refererer til datoen da manifestet ble skrevet. I utgangspunktet ble manifestet underskrevet av 118 dissidenter, men antallet underskrifter vokste snart til flere tusen. Den 11. september 2008 ble Nguyen Xuan Nghia arrestert i sitt hjem i Haiphong like etter midnatt. Han ble arrestert som en del av en større politimobilisering der dusinvis av aktivister ble arrestert, inkludert mange forfattere, avisjournalister og bloggere. Denne mobiliseringen markerte starten på en ny omgang med aksjoner mot dissidenter i Vietnam.
Nguyen Xuan Nghia ble tiltalt for å drive propaganda mot regjeringen i henhold til artikkel 88 i Vietnams straffelov. Han ble også tiltalt for demokratifremmende tekster og ditto aktivisme, og spesielt for å være et ledende medlem av Bloc8406, som er en koalisjon av politiske partier og organisasjoner som kjemper for politiske reformer.

Den 9. oktober 2009, etter en rettssak som angivelig varte bare noen få timer, ble Nguyen Xuan Nghia dømt til seks års fengsel i henhold til artikkel 88 i Vietnams straffelov. Artikkel 88 forbyr «all propaganda mot det kommunistiske styresettet» og «ærekrenkende påstander som undergraver nasjonal sikkerhet, offentlig orden og folkets tillit til partiet».

Tiltalen mot ham, som var datert 3. juli 2009, siterte 57 tekster skrevet av Nguyen Xuan Nghia fra 2007 til han ble arrestert i 2008 – herunder poesi, litteratur, noveller og artikler som angivelig søkte å «fornærmelse kommunistpartiet i Vietnam, forvrenge situasjonen i landet, spotte og vanære landets ledere, kreve et pluralistisk og flerpartisystem … og oppildne andre mennesker for å trekke dem inn i opposisjonsbevegelsen».
Den 21. januar 2010 opprettholdt ankedomstolen i den nordlige havnebyen Haiphong Nguyen Xuan Nghias dom. Utenlandske journalister fikk ikke lov til å delta i forhandlingene, som varte i én dag.

I mars 2012 ble Nguyen Xuan Nghia overført fra arbeidsleiren B14 i Ha Dong-provinsen sør for Hanoi til arbeidsleir nr. 6 Cell A i Nghe An-provinsen. Det nye forvaringsanlegget ligger nær grensen til Laos og dessuten 400 km fra familiens hjem, noe som gjorde besøk fra familien enda vanskeligere og dyrere. Nguyen har pådratt seg alvorlig sykdom og lider av en rekke plager som ble forverret under fengselsoppholdet.
Han ble satt fri i september 2014.

Oversatt herfra: http://www.pen.org/defending-writers/test-first-name-test-middle-name-test-last-name/nguyen-xuan-nghia 
Tekst av 
PEN America

Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris 2014 sin begrunnelse: Internasjonalt Utvalg og Styret i Den norske Forfatterforening har tildelt den vietnamesiske forfatteren, journalisten og bloggeren Nguyen Xuan Nghia foreningens ytringsfrihetspris for 2014. Nghia ble arrestert den 11. september 2008 – for å ha «fornærmet det vietnamesiske kommunistpartiet og dermed det vietnamesiske folk» – og fikk en dom på seks år, som også inneholdt to perioder på tre måneder i fullstendig isolasjon. Han ble satt fri fra fengselet i september i fjor, og lever nå i husarrest i sitt hjemland. Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris er på 200 000 kroner, og pengene bevilges av Kulturdepartementet. Les intervju med Nguyen Xuan Nghia her.

---
DEL