Ytringsfrihetens historie

Noen symbolske hendelser i ytringsfrihetens globalhistorie:


Publisert dato: 25/10/2007

539 før vår tidsregning: Den persiske kongen Kyros II (590-530) inntar Babylon, i dagens Irak, og frigjør jødene. Kong Kyros garanterte religionsfrihet, slaveforbud og likestilling, samt «frihet for alle», som fredsprisvinner Shirin Ebadi sa i sin nobeltale i 2003. Kyros ble forbilde for Thomas Jefferson og USAs grunnlovsfedre.

399 f.v.t.: Filosofen Sokrates (469-369) blir dømt til døden av folkeforsamlingen i Athen. Anklagen var at han skulle ha «fordervet ungdommen» og for ikke å tro på de riktige greske gudene. Han drikker giftbegeret.

265 f.v.t.: Keiser Ashoka (304-232) samler India, går over til buddhismen. Ashoka setter opp stupaer med sin filosofi, som baserer seg på ikke-vold, dyrebeskyttelse, religionsfrihet og toleranse for andres mening: «Andre folks tradisjoner fortjener alle å æres, for den ene eller andre grunn»

221 f.v.t.: Grunnleggeren av det forente Kina, keiseren Qin Shi Huang (260-210), forbyr alle bøker av konfusianismen. Tusener av bøker av Lao Tse, Mechius og Kon Fu Tse blir brent, og forfattere drept, til fordel for Qins egen legalistiske skole.

Ca.. år 37 e.v.t.: Den jødiske palestineren Jesus blir på grunn av sine ord og ikkevoldelige gjerninger korsfestet av romerske soldater i Jerusalem.

604: Den japanske prinsen Shotoku (573-621) vedtar en konstitusjon, Kempo, på 17 artikler: «Ikke la oss være negative når noen er uenig med oss. For alle mennesker har hjerter, og hvert hjerte har sine egne meninger. Det som er rett for dem synes feil for oss, og det som er rett for oss synes feil for andre.»

1215: Magna Carta undertegnes av kong John (1166-1216) i England. Sikrer at kongen følger loven overfor sine innbyggere.

1575: Den muslimske mogul-keiseren Akbar (1542-1605) bygger Troens Hus utenfor Agra, India. Både hinduer, kristne, muslimer, jøder, jainister, zoroastere og ateister får her fritt diskutere sine ulike overbevisninger.

1600: Den italienske kosmologen Giordano Bruno (1548-1600) blir brent på en stake i Roma, dømt for å ha uttalt seg feilaktig om Jesus, kristendommen og solsystemet.

1804: Legpredikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824) fra Østfold blir dømt til sju år i fengsel for å ha holdt andakter uten sogneprestens godkjennelse. I 1813 ble han dømt til to års slaveri.

1905: Den radikale pasifisten og feministen Bertha von Suttner (1843-1914) blir tildelt Nobels fredspris, som første kvinne. Redaktør for ikke-voldsavisa Die Waffen nieder!

1922: Mahatma Gandhi (1869-1948) blir dømt til seks år i fengsel av de britiske styresmaktene i India, grunnet i hans ikke-voldskampanje for økte rettigheter.

1948: FN vedtar 10. desember menneskerettighetene, inkludert retten til å ytre seg fritt.

1957: Agnar Mykles (1915-1994) roman Sangen om den røde rubin (1956) blir konfiskert og forbudt av norske domstoler. Anken fører senere fram overfor Høyesterett.

1980: Den russiske kjernefysikeren Andrej Sakharov (1921-1989), som i 1975 fikk Nobels fredspris for sitt virke for menneskerettigheter, blir sendt i eksil til Gorkij for sin kritikk av Sovjetunionens Afghanistan-invasjon.

1989: Irans Ayatollah Khomeni forbyr på Valentinsdagen 14. februar Salman Rushdies roman Sataniske vers.

Kommentarer