Ytringsfrihet og styrking av demokratiet

Miljøpartiet De Grønne ser med bekymring på utviklingen av det offentlige ordskiftet. Offentlig debatt vedrørende saker av samfunnsmessig vesentlig betydning har levd en kummerlig tilværelse i mange år. Situasjonen ser ikke ut til å bli bedre seg av seg selv. Snarere ser det ut til at stadig flere aviser legger enda mindre vekt på opplysning […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Miljøpartiet De Grønne ser med bekymring på utviklingen av det offentlige ordskiftet. Offentlig debatt vedrørende saker av samfunnsmessig vesentlig betydning har levd en kummerlig tilværelse i mange år. Situasjonen ser ikke ut til å bli bedre seg av seg selv. Snarere ser det ut til at stadig flere aviser legger enda mindre vekt på opplysning og debatt.

Grunnet avisenes avhengighet av markedet legges vekten på annonser fremfor det som skulle være avisenes egentlige oppgave; nemlig opplysningsvirksomhet og offentlig ordskifte. Et demokrati hviler på folkeopplysning og debatt. Uten et slikt grunnlag, er demokratiet bare et navn markedsliberalismen smykker seg med.

Vi har med tilfredshet merket oss at regjeringen har ytret ønske om å styrke åpenheten i samfunnet. Etter vår mening ville et riktig og viktig skritt i den retning være å sørge for at informasjon, undersøkende journalistikk og offentlig debatt kunne leve uavhengig av markedskreftene.

Vi ser for oss at et insentiv kunne være økonomiske støtteordninger som tillater rene meningsaviser – fri for annonser. Det er viktig at det finnes riksdekkende aviser som tilfredsstiller behovet for demokratisk samfunnsengasjement.

I lokalsamfunnene eksisterte det tidligere gjerne to aviser. I dag har lokalsamfunnene bare en. Når denne ene avisen gradvis senker informasjons- og debattnivået til fordel for et annonsemarked, er demokratiet ille ute. Vi har også merket oss en radikal endring i negativ retning i den senere tid. Samtidig er lokalbefolkningen for så vidt avhengig av å holde den ene avisen, for å være orientert om lokale forhold, tiltak og arrangementer.

Vi oppfordrer regjeringen til å ta sitt eget ønske om et åpnere samfunn alvorlig, og så snart som mulig innføre økonomiske støtteordninger til rene meningsaviser.

Trude Malthe Thomassen er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here