Ytringsfrihet, ekstremisme og medienes rolle

21 journalister og akademikere fra 9 ulike land har bidratt til en antologi om ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden i dag, redigert av Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret og Nil Mutluer.

Innledningsvis påpeker redaktørene at mange vanlige oppfatninger om disse temaene ikke stemmer overens med dagens virkelighet. De nevner for eksempel at Ghana, ifølge Reporters Without Borders, har en større grad av ytringsfrihet enn Frankrike og Burkina Faso større enn USA. Å korrigere myter er bra.

Boken er et resultat av innlegg holdt på tre konferanser om alt fra fra ytringsfrihet, arbeidsforhold for journalister i land preget av terror og/eller sterk politisk kontroll av mediene, rekruttering av IS-sympatisører til rask økning i internettbruk i land med mye propaganda og lite kildekritikk. Temaene er med andre ord ganske varierte, og det er boken også.

Skjermdump fra rts kanal på youtube
Skjermdump fra rts kanal på youtube

Det kan ikke ha vært lett å velge ut og samle bidragene som skulle få plass i antologien. Jeg savner en tydeligere rød tråd mellom de ulike kapitlene.
. . .

Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

Abonnement kr 195 kvartal