Ytringsfrihet, ekstremisme og medienes rolle

ULIKHET: En antologi som tar opp viktige temaer som ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden, men mange av forfatterne vil for mye.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Transnational Othering – Global Diversities Media, Extremism and Free Expression

ULIKHET: En antologi som tar opp viktige temaer som ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden, men mange av forfatterne vil for mye.

21 journalister og akademikere fra 9 ulike land har bidratt til en antologi om ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden i dag, redigert av Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret og Nil Mutluer.

Innledningsvis påpeker redaktørene at mange vanlige oppfatninger om disse temaene ikke stemmer overens med dagens virkelighet. De nevner for eksempel at Ghana, ifølge Reporters Without Borders, har en større grad av ytringsfrihet enn Frankrike og Burkina Faso større enn USA. Å korrigere myter er bra.

Boken er et resultat av innlegg holdt på tre konferanser om alt fra fra ytringsfrihet, arbeidsforhold for journalister i land preget av terror og/eller sterk politisk kontroll av mediene, rekruttering av IS-sympatisører til rask økning i internettbruk i land med mye propaganda og lite kildekritikk. Temaene er med andre ord ganske varierte, og det er boken også.

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal