Ytringsfrihet, ekstremisme og medienes rolle


ULIKHET: En antologi som tar opp viktige temaer som ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden, men mange av forfatterne vil for mye.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2019-12-01
       
Transnational Othering – Global Diversities Media, Extremism and Free Expression

21 journalister og akademikere fra 9 ulike land har bidratt til en antologi om ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden i dag, redigert av Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret og Nil Mutluer.

Innledningsvis påpeker redaktørene at mange vanlige oppfatninger om disse temaene ikke stemmer overens med dagens virkelighet. De nevner for eksempel at Ghana, ifølge Reporters Without Borders, har en større grad av ytringsfrihet enn Frankrike og Burkina Faso større enn USA. Å korrigere myter er bra.

Boken er et resultat av innlegg holdt på tre konferanser om alt fra fra ytringsfrihet, arbeidsforhold for journalister i land preget av terror og/eller sterk politisk kontroll av mediene, rekruttering av IS-sympatisører til rask økning i internettbruk i land med mye propaganda og lite kildekritikk. Temaene er med andre ord ganske varierte, og det er boken også.

Skjermdump fra rts kanal på youtube
Skjermdump fra rts kanal på youtube

Det kan ikke ha vært lett å velge ut og samle bidragene som skulle få plass i antologien. Jeg savner en tydeligere rød tråd mellom de ulike kapitlene. Men jeg savner også en tydeligere rød tråd, en klarere problemstilling, i de fleste kapitlene. Det kan virke som om mange av forfatterne har villet si «alt» om internett og andre medier, (manglende) ytringsfrihet, politikk, motstand … og mye annet om sitt land og virke når de først fikk muligheten.

Noen av kapitlene var sikkert også mer interessante som konferansebidrag enn de er som bok-kapitler; det er for eksempel vanskelig å skrive en diskursanalyse av hvordan IS bruker YouTube aktivt i forbindelse med kidnappinger når man ikke kan se klippene. Jeg kan forestille meg at pausene under konferansene var både interessante og givende når så mange journalister og akademikere som er opptatt av ytringsfrihet, sosiale medier og propaganda, var samlet over …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?