William Davies: The Happiness Industry


Å snakke om lykkeoptimering uten tanke for den enkeltes livssituasjon, er en grov misforståelse av hva et liv er.

William Davies: The Happiness Industry. Verso books, 2015

Hvor lykkelig er du på en skala fra én til ti? Du har høyst sannsynlig fått dette spørsmålet flere ganger. Det du svarte, avhenger selvfølgelig av hvordan du følte deg den dagen – men det mest interessante ved situasjonen er ikke hva du svarte, men logikken du var med på dersom du gjorde det: Spørsmålet forutsetter at lykke er noe som kan måles, omtrent som man måler hvor mye man veier, eller hvor mye regn som har falt i løpet av natten.

Kvantifisert lykke. Denne målingen av lykke er svært problematisk, mener William Davies, forfatter av The Happiness Industry – for tenker vi slik blir lykken mer nøytral enn den faktisk er. Det er verdt å grunne litt ekstra over dette, for den kvantifiserende tenkemåten er ikke bare noe vi bruker i det private, men en metode som anvendes av stater og organisasjoner for å styre verden og menneskene som bor i den. Gjennom å måle lykke kan man komme med tilsynelatende objektive påstander om livskvaliteten hos grupper av mennesker og dermed kontrollere disse bedre, hevder Davies.

Svalbard. Han er inne på noe. Vi kan for eksempel tenke oss – og dette er altså bare et tenkt eksempel – at 70 prosent av befolkningen på Svalbard svarte «8» på spørsmålet om hvor lykkelig de var på 1–10-skalaen, mens alle andre kommuner i Norge gjennomsnittlig svarte 5 eller mindre.
Med et skinn av vitenskapelighet kunne vi dermed si at menneskene på Svalbard er de lykkeligste menneskene i Norge. Dette er dermed blitt et …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Kjetil Røed
Frilansskribent.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte