Alle bilder © Kunstnerparet Susanne Schleyer og og Michael J. Stephan, Berlin

White trash

Menneskene ser mot linsen, likevel er det som om de helst vil vike og trekke seg tilbake til gårdsrommet, til utmarken, familien, rusen, kirken, søvnen.

Hilde Lindset
Lindset er novelleforfatter. hilde.lindset@hotmail.com
Email: hilde.lindset@hotmail.com
Publisert: 18.08.2016

FOTO: POOR WHITES / ARS
Sprechsaal, Marienstr. 26, Berlin

I dag er cirka 20 prosent av den hvite befolkningen i Sør-Afrika ute av stand til å forsørge seg selv. For til tross for at de mest velstående fremdeles utgjør et hvitt mindretall, og et flertall av svarte lever i katastrofal fattigdom, er de fattige hvite / poor whites / white trash samfunnets store tapere. Denne gruppen faller mellom to stoler. De bor utenfor byene, er bortgjemt i gårdsrom, i fattigdomskvarter i ødemarken eller i camper der drikkevann og strøm hører til sjeldenhetene.

Skam og stolthet. Susanne Schleyer og Michael J. Stephan har i flere uker reist rundt på forlatte steder i Sør-Afrika og rigget til improviserte fotostudioer underveis. Resultatet er de personlige tekstene og 30 svart-hvitt-fotografier i halvtotalt bildeutsnitt. De portretterte har fått beskjed om at de kan komme kledd som de vil. Noen stiller i blusen som ellers bare tas frem til kirkebesøkene om søndagene. Andre stiller som de er, og man aner konturene av en natt, av mange netter, og levd liv.

Archiv Susanne SchleyerDet er fint at de portretterte er tatt ut av sitt miljø, at vi møter dem uten rekvisitter, i de samme utsnittene, foran et hvitt lerret. En slik avgrensning gjør at man lettere kan få øye på mennesket. Årene har satt sterke spor. Her er unge liv som allerede fremstår som om de er på overtid. Ikke bare fysisk, men også i blikkene er det som om noe har kollapset, som om lyset er slukket – om det noen gang var tent.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer