Westhrin trolig ny SV-nestleder

Alt tyder på at Henriette Westhrin innstilles som nestleder i SV, sammen med Øystein Djupedal.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Henriette Westhrin (29) fra Telemark ligger etter hva Ny Tid erfarer an til å bli ny nestleder i SV, etter at den ene av dagens to nestledere, Inge Ryan, trakk sitt kandidatur. Valgkomiteen i SV er ennå ikke ferdig med sitt arbeid, men Ny Tid får bekreftet fra sikre kilder at Westhrins navn står øverst på komiteens liste over nestlederkandidater.

Tungt inne

Til Ny Tid sier valgkomiteens leder, Kari Pahle, at komiteen ennå ikke har konkludert i nestlederspørsmålet. Hun bekrefter likevel at Westhrin er blant de aller heteste navnene:

– Du kan ikke si at Henriette er innstilt, men at hun er tungt inne i diskusjonen, det kan jeg si.

Overfor Ny Tid går andre sentrale kilder lenger, og bekrefter at Westhrin ikke bare er «tungt inne» i diskusjonen, men at hun er den klare favoritten til nestlederjobben.

Pahle understreker at valgkomiteen også må ta stilling til om SV skal ha en eller to nestledere, før de tar stilling til hvem som eventuelt skal supplere Øystein Djupedal. Dersom de velger å innstille på to nestledere, som i dag, er det en utbredt oppfatning at den nye nestlederen må være kvinne og ikke sitte på Stortinget, og aller helst en ung person fra distriktene. – Jeg mener at vi i så fall må ha en kvinne og en mann. Det er også et tydelig signal vi fikk fra landsstyret. Et annet, kanskje enda tydeligere, signal vi fikk, var at vedkommende ikke må sitte på Stortinget, sier Pahle.

Har sagt ja

Henriette Westhrin har ennå ikke vært inne til samtale med valgkomiteen, men Pahle har hatt en lang samtale med telemarkingen. Overfor Ny Tid vil Westhrin selv ikke si annet enn at hun har fått en henvendelse fra komiteen, og at hun har sagt seg villig til å stille som nestlederkandidat. På spørsmål om hun i så fall vil være avhengig av en enstemmig innstilling, svarer Westhrin: – Nå skal jeg prate med valgkomiteen på fredag, så får vi se hva de kommer fram til.

Etter hva Ny Tid forstår er det et utbredt ønske i SV om å unngå delte innstillinger og kampvoteringer om ledende verv. Siden SV-landsmøtet på Lillehammer i 2001 har ledelsen langt på vei klart å skape mer idylliske forhold i partiet enn hva som var tilfelle tidligere. Samtidig erfarer Ny Tid at krefter i partiet som oppfatter seg som mer venstreorienterte enn ledelsen fortsatt arbeider for å få økt innflytelse i partiet. Det var disse kreftene som i 2001 sørget for at Westhrin ble kastet ut av SVs sentralstyre.

Kampvotering

Dersom Henriette Westhrin blir valgt på SV-landsmøtet i Tromsø i begynnelsen av mars måned, får hun endelig revansj etter det forsmedelige tapet på SV-landsmøtet i 2001. Den gang satte det såkalte «Nettverket mot høyredreining i SV» som forutsetning for å legge ned fraksjonen, at de fikk en betydelig representasjon i SVs sentralstyre. Det var et krav som valgkomiteen gikk med på, og dermed ble hun skviset ut av sentralstyret.

Westhrin – som før 2001-landsmøtet var påtenkt som medlem av arbeidsutvalget, den absolutte toppledelsen i SV – ga seg likevel ikke uten kamp, men stilte til kampvotering mot nettverkets kandidat Åsa Elvik. Den voteringen tapte Westhrin med 102 mot 79 stemmer. SV-leder Kristin Halvorsen var svært lite glad den gang for behandlingen Westhrin ble utsatt for, og tidligere stortingsrepresentant Inge Myrvoll fra Nordland var åpenlyst rasende over hva som hadde skjedd: – Vi skviser ut noen bra folk vi skulle hatt med i partiledelsen, bare for å tilfredsstille miljøet rundt det såkalte nettverket. Den gjengen synes jeg har fått en uforholdsmessig stor plass, sa Myrvoll.

Kampvotering

Siden landsmøtet i 2001 har flere av nettverkets medlemmer ikke bare inntatt sentralstyret, men også Stortinget. Den nevnte Åsa Elvik, sammen med Magnar Bergo fra Buskerud, Audun Lysbakken fra Hordaland og Siri Hall Arnøy er alle tidligere nettverksmedlemmer med plass på Løvebakken.

Landsmøtet 2001 er forøvrig ikke første gangen Henriette Westhrin går inn i en åpen kamp om verv i SV. Under det såkalte «bombelandsmøtet» i 1999, der SV-ledelsen måtte tåle skarp kritikk for sin støtte til krigen i Kosovo, vant Westhrin kampen om sentralstyreplass mot Oslo SVs frontfigur Kari Pahle. Paradoksalt nok er det Pahle som nå, i kraft av å lede valgkomiteen i SV, foreslår at Westhrin overtar for Inge Ryan som SV-nestleder.

Henriette Westhrin er utdannet vernepleier, og arbeider i dag som forbundssekretær i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO). Blant navnene som tidligere var inne i nestlederdebatten i SV, var forøvrig FOs nylig avgåtte leder Oddrun Remvik.

Westhrin har også vært medlem av kommisjonen som under ledelse av tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen skulle utrede nytt pensjonssystem.

Kjente fjes

Utover valg av ny nestleder er det lite som tyder på de helt store utskiftningene i SVs sentralstyre. Forrige SV-landsmøte vedtok at partiets sentralstyre skal krympes fra 11 til ni medlemmer, hvorav én plass er reservert SU-lederen. Valgkomiteen skal også ta stilling til om faglig leder, kvinnepolitisk leder og utenrikspolitisk leder i det hele tatt skal sitte i sentralstyret.

Ett alternativ er at disse tre får plass i SVs landsstyre. Landsstyret består i utgangspunktet av sentralstyret pluss én representant for hvert fylke. Fra og med i år skal landsmøtet i tillegg velge seks medlemmer til landsstyret som kommer i tillegg til fylkesrepresentantene. Tre av disse plassene kan bli reservert faglig, kvinnepolitisk og utenrikspolitisk leder.

Til de resterende tre plassene vil valgkomiteen forsøke å finne høyt profilerte mennesker som kan bidra med noe ekstra, men som ikke nødvendigvis har anledning til å sitte i landsstyret. Kari Pahle bekrefter overfor Ny Tid at det blant annet kan dreie seg om folk innen fagbevegelsen, miljøbevegelsen og tilsvarende miljøer.

Ny Tid er ikke kjent med hvilke navn valgkomiteen tenker på til disse plassene, men innen fagbevegelsen er det særlig Transportarbeiderforbundets leder Per Østvold, nestleder i Norsk Kommuneforbund Gunhild Johansen og nyvalgt leder i Fellesorganisasjonen Randi Reese som peker seg ut.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here