«We, the Nature»

Daniel Christian Wahl: Designing Regenerative Cultures: Living the Questions Together Triarchy Press. UK

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Designing Regenerative Cultures: Living the Questions Together

Daniel Christian Wahl

Triarchy Press

UK

Med kombinationen af den globale opvarmning og urbaniseringen er menneskeheden tvunget til at stille sig – og at leve med – spørgsmål på et dybere plan. Refleksionen har været under udvikling under nogle århundreder, som reaktion på antropocentrismens iboende mindset.

Nu tvinges menneskene til at skulle forholde sig til livet som en planetarisk proces, før eller siden. For ikke alene har vi på en række parametre i vores livsførelse bevæget os ud over de planetare grænser, men med «den store acceleration» i form af den eksponentielle vækst er vi nu fanget i de traditionelle løsningsplatforme og må udvikle en systemisk tænkning. Her er det holistiske svar, ifølge Daniel Christian Wahl, «designing regenerative cultures». «Sustainability is not enough; we need regenerative cultures».

Det regenerative tankesæt har Daniel Wahl udviklet med basis i studier i holistisk videnskab på Schumacher College. Hans ph.d.-teser omhandlede Design for Human and Planetary Health, hvori der blev redegjort for, hvorledes der – konfronteret med det komplekse og nødvendigheden af at indføre bæredygtighed – kan anbefales nye udviklingsveje ved øget borgerdeltagelse.

«We, the People» burde ha hett «We, the Nature».

Strandet på en udviklingsvej og med et narrativ, der ikke tilbyder menneskeheden nogen fremtid vi kan forbinde os med, er vi som pilgrimme tvunget til at skulle vælge det transformative frem for den gængse videreudviklende innovation.

Med sin bog udstyrer Wahl den søgende pilgrim med en række spørgsmål, der kan guide til transformativ innovation og resiliens. For eksempel: Hvorfor er det, at vi skal tænke og handle mere systemisk? Hvorfor understøtter resiliens og helhedstænkning sundheden?

Designing holistisk. Design-begrebet har de seneste årtier opnået en fremtrædende plads i samfundsdebatten. Fra et fokus på industriprodukter og indretning af menneskeboligen er begrebet mere og mere anvendt for eksempel ved indretning af boligkvarterer. Med livet som en planetarisk proces nu også som en kultur, hvor nødvendigheden af det regenerative får en særlig plads.

Indledtes en ny historisk periode efter 2. verdenskrig med FN’s formålsparagraf og «We, the People …», så tilsiger systemanalysen med design af regenerative kulturer, at en formulering i stedet nok burde have været «We, the Nature ….».

Bogen tilfører – med den vejledning som den tilbyder – sin læser en appetit på ny indsigt. Hele tiden nødvendigvis i en dialog og i et opgør med indlærte forestillinger. Et narrativ om adskillelsen (menneske–natur) må vige for narrativet om interbeing, som udtryk for altings indbyrdes afhængighed, som proces og relation.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.