Vurderer nye regler

Internering av barn på Trandum Utlendingsinternat kan bli stanset.

Ny Tid

– Det mest kritiske i forhold til Trandum er interneringen av barn og bruk av sikkerhetsceller, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Justisministeren antyder at hans befaring på Trandum Utlendingsinternat kan få følger.

– Jeg har ikke konkludert ennå, men jeg vil ta stilling til dette allerede nå før vi legger fram en ny forskrift for Trandum før sommeren, sier Storberget.

Befaringen i interneringsleiren – av flere betegnet som Norges svar på Guantánamo – skjedde fredag 5. mai. Møtet med en familie med et barn på to og et halvt år var det som gjorde mest inntrykk på justisministeren under befaringen i den omdiskuterte interneringsleiren ved Gardermoen.

– Strider det ikke mot norsk lov å sperre inne barn under 15 år?

– Det er derfor jeg vil gå inn i dette med en gang. Det er bare absolutt siste utvei å låse barn inne, svarer Storberget.

– For Trandum Utlendingsinternat er et fengsel?

– Ja, det er det for dem som er plassert der mot sin vilje, slår Storberget fast.

Når det gjelder bruken av sikkerhetsceller, er det flere forhold justisministeren ønsker å ta opp.

– Det er for eksempel problematisk at det ikke finnes vinduer i cellene. Jeg utelukker ikke endringer når det gjelder bruk av sikkerhetscelle og internering av barn. Men i disse sakene må vi foreta vanskelige avveininger, sier han.

Som eksempel viser han til kritikken mot inspeksjoner av utlendingene om natten. Politiets utlendingsenhet, som driver Trandum-leiren, dokumenterer selv dette forholdet i sitt svarbrev til Sivilombudsmannen i forrige uke. Vedlagt brevet ligger en logg fra inspeksjonen av en av de innsatte. Her kommer det fram at politivaktene på Trandum sjekket vedkommende hele 60 ganger i løpet av natta mellom 24. og 25. mai i fjor.

– Men jeg skulle like å se hva media skrev hvis noen av de internerte hadde begått selvmord fordi det ikke ble foretatt inspeksjoner, sier Storberget, som understreker at det også er flere sider ved Trandum som han synes er bra.

– Verre enn fengsel

– Jeg er fra Marokko og har vært innesperret her i to måneder. De vekker oss hvert 15. minutt på natta, sier mannen til Ny Tid gjennom to høye nettinggjerder med piggtråd på toppen.

Justisminister Knut Storberget (Ap) har akkurat avsluttet sin befaring og forlatt Trandum Utlendingsinternat ved flyplassen på Gardermoen. Mens resten av pressen forlater åstedet i hælene på justisministeren, har Ny Tid tatt turen til baksiden av leiren.

Det vi ser fra utsiden minner lite om et internat. Overvåket av videokamera finner vi to utlendinger i en av tre inngjerdede luftegårder tilknyttet den gamle militærbygningen. Her holdes utlendinger – både voksne og barn – fengslet. Noen av dem har hatt «internatet» som sitt påtvungne hjem i over ett år.

– Dette er på mange måter verre enn et fengsel. Jeg vet ikke hvorfor de holder meg her, sier den andre mannen i luftegården.

Mer får ikke de to uønskede utlendingene fortalt gjennom piggtråden før politiet avbryter samtalen og beordrer dem inn igjen i bygningen. Intervju med innsatte på Trandum må avtales på forhånd, får vi vite.

Kommentarer
DEL