Vurderer lovendring

Thomas Hylland Eriksen ba om amnesti da Maria Amelie (25) ble kåret til Årets Nordmann. Justisdepartementet sier nei, men Venstre, KrF og SV vurderer å endre loven i 2011.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Papirløs. Torsdag 16. desember ga Ny Tid prisen «Årets Nordmann 2010» til papirløse Maria Amelie (25), som har levd under jorda de siste sju årene. Årsaken var hennes mot ved å stå fram og utgi boka Ulovlig norsk (Pax) i høst, samt ved å ta opp de papirløses sak i norsk debatt. Prisen besto blant annet i et portrett tegnet av Ny Tids tegner Firuz Kutal.

Over 18.000 mennesker lever papirløst, eller som «irregulære innvandrere», i dagens Norge.

Omtrent 12.000 er tidligere asylsøkere som har fått avslag på sin søknad, ifølge nye SSB-tall.
– Norge må nå få på plass en amnestiordning for de papirløse. Jeg synes det er en skam at ikke alle mennesker er like mye verdt i Norge i dag!

Det uttalte sosialantropologiprofessor Thomas Hylland Eriksen i paneldebatten som Ny Tid arrangerte på Litteraturhuset etter prisutdelingen. 25-årige Amelie er født i Kaukasus og har bodd ulovlig i Norge siden et UDI-vedtak i 2003.

Da NRK, som behørig dekket utdelingen, konfronterte statssekretær Pål Lønseth (Ap) med utspillet fra Eriksen, var svaret hans: «Det er ikke aktuelt å gi et generelt amnesti for mennesker som har oppholdt seg ulovlig i Norge i for eksempel åtte år. Vi kan ikke lage regler som belønner mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge over lengre tid.»

Ros til Ny Tid

For sju år siden foreslo derimot UDI tiltak som åpnet for amnesti for papirløse flyktninger som har oppholdt seg i Norge i åtte år. Over 20 europeiske land, som Sverige og Spania, har de seneste årene gitt ulike for amnesti. Men ikke Norge, og forslaget er heller ikke nå aktuelt, ifølge Justisdepartementet.

Deler av Stortinget vil det derimot annerledes. 30. november arrangerte KrF, Venstre og SV åpen høring om papirløse immigranter. Maria Amelie var blant de fire som fortalte sin historie. Stortingspolitiker Geir Bekkevold fra KrF møtte opp da Ny Tid delte ut prisen til 25-åringen, som er født i Kaukasus.

– Det er veldig modig av Ny Tid å utnevne Maria Amelie til Årets Nordmann. Dette er med på å øke fokuset til papirløse, sier Bekkevold til Ny Tid.

Bekkevold forteller at KrF nå ønsker å reise en interpellasjonsdebatt rundt de papirløses situasjon. Et generelt amnesti er han imidlertid skeptisk til:
– Det må bli en politikk på dette som regulerer og stiller krav til politikere om hvordan asylsakene skal behandles. Jeg har ikke tro på amnesti, men på lover som sier at mennesker som har oppholdt seg i landet i en viss periode kan få bli her. Det er bra å starte med gode debatter. Hvis vi kommer med forslag, er det fare for at vi blir nedstemt. Vi skal nå samtale med den frivillige organisasjonen SEIF, som tok initiativet til kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige», og skaffe oss mer informasjon og kunnskap, sier KrF-politikeren.

– Negativ nyhet

Nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen, ønsker også økt fokus på de papirløse, og holdt 5. desember et fellesseminar om temaet.

– Vi har nye forslag som vi ønsker å få reist på Stortinget sammen med KrF og SV, sier Larsen til Ny Tid.

Han mener at det er mer regulerte ordninger for papirløse i en rekke andre europeiske land enn i Norge.
– Justisdepartementets statssekretær Pål Lønseth sier det er uaktuelt med en amnestiordning for langtboende papirløse i Norge. Hva mener du om det?
– Det er en negativ nyhet at Justisdepartementet bare avviser det kategorisk og ikke går inn i problemstillingen. Vi må starte å legge press på de øvrige partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre. Det kan ikke være i noens interesse at noen mennesker blir en egen klasse på utsiden av samfunnet, sier Larsen.

Vil skape debatt

SVs Akhtar Chaudhry mener at Maria Amelie er en sterk stemme for de papirløse.

– Jeg håper at hennes bok, kåringen av Årets Nordmann og hennes deltagelse på stortingshøringen skal bidra til forbedring av de papirløses situasjon i Norge, sier Chaudhry.
Han påpeker at SV har stått i fremste rekke for å bedre de papirløses situasjon.
– Vi har tatt til orde for at særlig kvinner og barn som har bodd i en viss periode i landet, må få fast oppholdstillatelse. Det er ikke flertall for denne tanken på dette tidspunktet, men vår jobb er å holde saken varm og flammen i live, ved å innhente og spre kunnskap og engasjere mennesker, sier Chaudhry til Ny Tid.

Så gjenstår det å se hva 2011 måtte bringe. Maria Amelie har vært «ulovlig norsk» siden 9. november 2003. Det er hun ennå.

---
DEL