Vraker advokat

Store norske leksikon fjerner høyesterettsadvokat Cato Schiøtz som fagansvarlig for antroposofi, som den eneste av 400. Schiøtz erstattes av sin kritiker. Prosessen startet med en artikkel i Ny Tid. En mangeårig tradisjon i norsk leksikonhistorie er over.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 27.01.2012

Leksikon. – Nå er en ny fagansvarlig endelig på plass.

Det sier hovedredaktør i Store norske leksikon (SNL), Anne Marit Godal, til Ny Tid. Det er 25. januar 2012. Ti måneder er gått siden Ny Tid avslørte at det ledende norske leksikonet, Store norske, brukte antroposofer til å definere antroposofien og tilgrensende emner.

Fagansvarlig for det hele var den ledende antroposofen og profilerte høyesterettsadvokaten Cato Schiøtz. I alt 29 artikler om Rudolf Steiner, antroposofisk medisin og eurytmi var skrevet av sentrale antroposofer under den kjente advokatens ledelse.

Schiøtz sa den gangen at han og hans bekjente har presentert antroposofistoffet «nøkternt og informativt, og vesentlig mer informativt enn tidligere». Likevel er advokaten nå den eneste utav 387 fagansvarlige i SNL som fra og med januar 2012 er blitt fjernet fra tidligere oppgaven, får Ny Tid opplyst.

Advokaten hadde skrevet sju artikler selv, samt latt leksikonet henvise til en bok som han selv var redaktør for. Ingen kritikk var omtalt.

SNLs nye fagansvarlige for alle antroposofiartikler er Jan-Erik Ebbestad Hansen, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Kampen om sannheten er muligens ikke slutt av den grunn. Ebbestad Hansen var høsten 2009 den som starte en debatt rundt de antisemittiske sidene av tenkningen til antroposofen og lyrikeren Alf Larsen (1885-1967).

«Grunnløs insinuasjon fra Ebbestad Hansen,» var tittelen på innlegget fra Antroposofisk Forening i Morgenbladet. Spesielt framtredende var Ebbestad Hansen i debatten mot nettopp Cato Schiøtz, hans forgjenger som fagansvarlig.

Ebbestad Hansen fikk første forespørsel fra Store norske leksikon for to-tre måneder siden. Han startet først nå i januar 2012 arbeidet med å gjennomgå artiklene på nyåret 2012. Schøitz mistet ansvaret før jul.

Ny start

Store norske leksikon er midt oppe i en stor omstillingsprosess. Kunnskapsforlaget, en sammenslåing av Aschehoug Forlag og Gyldendal Norsk Forlag, var fram til 2010 ansvarlig for nettleksikonet. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen har nå overtatt og driver i dag Norsk Nettleksikon, som har som formål å «flytte kunnskap-Norge ut på nettet».

Da Ny Tid 11. mars i fjor avdekket hvordan antroposofene styrte omtalen av seg selv, sa nytilsatt hovedredaktør Godal at «dette er en av de tingene vi vil gjøre noe med så fort det lar seg gjøre». Nå har det skjedd.Anne Marit Godal

LEKSIKONREDAKTØR: Anne Marit Godal er hovedredaktør i Store norske leksikon. Nå har hun tatt grep for å fjerne advokat Cato Schiøtz. FOTO : SNL.no

– I overgangen fra papirleksikon til nettleksikon ble rollen som fagansvarlig opprettet. Denne nye rollen betyr også et visst redaktøransvar. Det var derfor ikke riktig at en sentral antroposof som Cato Schiøtz skulle ha den rollen, sier hovedredaktør Godal.

Og hun legger til:

– Hvem som helst kan være forfattere i vårt leksikon, også Cato Schiøtz. Men det som er nytt, og som skiller oss fra Wikipedia, er at vi nå har mest mulig objektive fagansvarlige. De har jobben med å passe på at det forfatterne skriver er så gyldig kunnskap som mulig.

Store norske leksikon har i løpet av denne prosessen merket økt popularitet, og lanserer i løpet av de kommende ukene en moderne versjon av leksikonet på nett. Deres artikler går tilbake til den første papirutgaven fra 1905.

Lang tradisjon

Etter at Schiøtz er fjernet som fagansvarlig for antroposofiartiklene, står SNL i sin helhet fritt til å redigere de artiklene han var fagansvarlig for.

FAKSIMILE: Torsdag så nettsidene til SNLs ny ebetaversjon slik ut under “antroposofi”. Professor Jan-Erik Ebbestad Hansen er i ferd med å endre faktaframstillingen. Foto: SNL.NO

– Jeg har stilt alle artiklene til rådighet. Prosessen har vært styrt av Store norske leksikon, forteller Schiøtz til Ny Tid.

Dette er innledningen til hovedsaken i ukemagasinet Ny Tids utgave 4. januar 27.01. 2012. Les mer i ukas utgave, i salgs i butikker over hele landet. Få tilsendt utgaven gratis ved å abonnere (abo@nytid.no), eller klikk her.

Kommentarer