Vondt når verden brister


Tørke og flom, naturtap og krig, vann- og matkriser i vente. Vold og opprustning, millioner på flukt. Hvor finnes håpet? 

Galtung er fredsforsker med 60-års erfaring innen konfliktløsning.
Email: 110125.1244@compuserve.com
Publisert: 2018-09-03

Verdens tilstand er i ferd med å gå fra vondt til verre. Voldsbruk og trusler om vold øker – vi ser en epidemi, ja, en pandemi av vold. Det blir større ulikhet innad i og mellom nasjonene. Politikere kjøper stemmer for penger i falske valg i såkalte demokratier – i virkeligheten plutokratier, styrt av finans. Naturen er krenket, med mindre artsmangfold, mindre symbiose og CFC-gasser i stratosfæren som ødelegger ozonlaget. 

Men det er ikke bare elendighet. Det finnes områder – gjerne styrt av en stat eller en nasjon – som utgjør «poler» i en multipolar verden, der fredelig sameksistens rår. Uoverensstemmelser forekommer, men ikke krig. Hvilke slike «poler» snakker vi om? 

Russland, Kina, India og den islamske region – halve menneskeheten – er i en allianse så viktig at den unngår å bli nevnt i vestlige media.

Anglo-Amerika er én, styrt av USA. Latin-Amerika/Karibia en annen – uten noen klar leder, men hvor Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina og Brasil spiller lederroller. CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, er et forum som koordinerer alle disse 35 landene. 

Hvordan forholder disse to regionene på den vestlige halvkule seg til hverandre? USA pleide å se ned på Latin-Amerika/Karibia – se området som sin egen «bakgård»; nå dreier de langsomt om, slik at begge isteden ser hverandre som «forgårder», med åpninger for dialog på like premisser i et forum som ennå ikke er fullt konsolidert. 

La oss krysse Atlanteren, til Afrika med sine 54 land. Kontinentet har vært splittet i et muslimsk nord og et pre- og postkolonialt «Afrika sør for Sahara» siden rundt år 700. CELAC-landene frigjorde seg fra sine kolonimakter Spania og Portugal fra 1810, men koloniseringen av Afrika varte helt til 1960. Portugal var med andre ord en tidlig kolonimakt som også dekoloniserte sent. 

Abonnement halvår kr 450

Kolonialkapitalismen ødela mye av kontinentet, og millioner av dets innbyggere emigrerer nå til Europa. Disse immigrantene anses som et problem – de bakenforliggende kapitalistisk-kolonialistiske grusomhetene åpenbart ikke.


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)