Voktes av uskolerte sivile

Hardt pressede og psykisk syke asylsøkere voktes av transportledsagere som knapt er utdannet til jobben.

Ny Tid
[internering] Væpnet med pepperspray, bordben, planker, hammer og teleskopkølle gikk vakter til angrep mot sju asylsøkere fra Libya. Den dramatiske hendelsen skjedde oppunder jul, 16. desember 2004. Asylsøkerne, som hadde fått avslag på sine asylsøknader, hadde forskanset seg i et rom i Trandum interneringsleir på Gardermoen. Vaktene fryktet en selvmordsaksjon. Til slutt lyktes det vaktene å bryte opp døra, nøytralisere asylsøkerne ved bruk av pepperspray, og legge dem i håndjern.

Uakseptabelt

Ny Tid har via kilder i politiet fått detaljerte opplysninger om hvordan aksjonen mot libyerne foregikk. Innad i politiet murres det nå mot det som mange mener er en altfor dårlig opplæring av de ansatte. Nyansatte ved Trandum har i flere tilfeller gått fra sivile jobber til det politilignende arbeidet i den stengte leiren uten noen form for opplæring på forhånd. Det mener Politiets Fellesforbund er helt uakseptabelt.

Her interneres asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Det vil si asylsøkere som er

varetektsfengslet, har fått avslått asylsøknad, eller er pågrepet fordi de manglet identitetspapirer. Alle har de den samme skjebne i vente: De skal sendes ut av landet. Asylsøkerne sitter på Trandum i inntil et år. Mange har psykiske problemer, og de ansatte har møtt situasjoner som selvmordsforsøk og selvskading.

For å ta seg av dette oppdraget ble 30 såkalte transportledsagere ansatt på Trandum sommeren 2004. Disse er sivilt ansatte med begrenset politimyndighet innen utlendingsfeltet.

Nettopp fordi transportledsagerne ikke hadde politiutdannelse, fikk de et fire ukers kurs tilrettelagt av Politihøgskolen før de tiltrådte jobben. Og det var ikke lite de skulle lære i løpet av den korte tiden. Ifølge Politiets utlendingsenhet ble de kurset i alt fra konflikthåndtering, bruk av tvangsmidler og arrestasjonsteknikk, til etikk, kulturforståelse og utlendingsloven.

– Vi vurderte imidlertid at det var lite praktisk med kurs. Vi gikk derfor over til å gi nyansatte opplæring og veiledning lokalt på Trandum. Det gir like god opplæring som kurset på fire uker, sier politimester Arne Jørgen Olafsen i Politiets utlendingsenhet, som driver Trandum interneringsleir.

Sju uten kurs

Politimesteren opplyser at det har blitt ansatt sju nye transportledsagere siden juli 2004. Fire av dem går i faste stillinger, tre av dem er vikarer. Disse har altså ikke fått noe kurs på forhånd.

– Vi satte i utgangspunktet store spørsmålstegn ved om et fire ukers kurs var nok til å gi den nødvendige opplæringen til transportledsagerne. Da er det helt uakseptabelt at ledsagere nå går rett inn i jobben på Trandum utlendingsinternat selv uten et slikt kurs, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

Han mener at det trengs en gjennomgang av alle som jobber med begrenset politimyndighet, for å sikre ordentlig opplæring. I tillegg til transportledsagere gjelder dette arrestforvarere og grensekontrollører. Ifølge kilder i politiet har ledelsen begrunnet avviklingen av kurs for transportledsagere med dårlig økonomi.

– Det er en særdeles dårlig unnskyldning å si at man dropper kurset på grunn av dårlig råd. Da får man heller ansette polititjenestemenn på Trandum, sier Johannessen.

Forbundslederen har forståelse for at andre i et begrenset omfang tar noen av oppgavene som normalt er politiets jobb. Men han er meget kritisk til at transportledsagere ansettes på Trandum uten et grundig kurs i regi av Politihøgskolen.

– Dette kan være brudd på arbeidsmiljø

loven, sier Johannessen.

Dårlig hukommelse

Politimester Arne Jørgen Olafsen reagerer sterkt mot det han mener er «prosedering gjennom media» fra Politiets Fellesforbund.

– Jeg har ikke en gang hørt noe om denne problemstillingen fra deres side. Dette er dårlig fagforeningsarbeid – få det med på trykk, sier Olafsen.

Inntil nylig leder av Oslo Politiforening,

avdeling Politiets utlendingsenhet, Roger

Håkon Torvund Skår, slår tilbake.

– Jeg hadde to møter med politimesteren om manglende utdannelse for nytilsatte transportledsagere ved Trandum. Jeg ba han doku-

mentere at de hadde blitt gitt utdanning, slik at de var kompetente til å gjøre sine arbeidsoppgaver. Olafsen ga meg en uke senere en skriftlig oversikt over opplæring som hadde blitt gjort internt på Trandum. Dette var svært mangelfullt, ifølge skrivet ble det ikke gitt en fullstendig opplæring i de ulike tema som kurset på Politihøyskolen inneholdt. Dette uttrykte jeg til Olafsen, sier Torvund Skår

– At Olafsen karakteriserer denne saken som «dårlig fagforeningsarbeid» reagerer jeg derfor på. Jeg vil heller karakterisere dette som dårlig hukommelse fra politimester Olafsens side, legger han til.

– Høyst kritikkverdig

Det endte med et farvel til Norge for de sju libyske asylsøkerne som ble overmannet på Trandum i desember 2004. I midten av januar i fjor ble de sammen med et dusin andre asylsøkere fra Libya sendt med et chartret fly til enehersker Muammar al-Gadafis Libya.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) vet ikke hva som har skjedd med asylsøkerne i ettertid. Men organisasjonen er meget betenkt over bruken av transportledsagere.

– Det er helt nytt for meg at man benytter seg av denne type ansettelser på Trandum. Å bruke ufaglærte i en fengselsinstitusjon, som jo dette er, er høyst kritikkverdig, sier Morten Tjessem, leder i Noas. n

Kommentarer
DEL