Vita hyperactiva!

Når troen på felles fortellinger faller bort, samtidig som den enkeltes liv blir mer hektisk, mister selve tiden retning og mening, mener Byung-Chul Han.

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 01.06.2018
The Scent of Time
Forfatter: Byung-Chul Han
Polity Press, Storbritannia

Den sørkoreanske, tysklandsbaserte kulturteoretikeren Byung-Chul Han har gjort seg bemerket med en serie korte, filosofiske bøker. Hver og én er en intervensjon i dagens samfunnstilstand, der samtidens tendenser undersøkes mot et filosofisk bakteppe. I boken The Scent of Time er det selve tiden som granskes: Hvordan påvirker vår egen tidsopplevelse oss som mennesker og politiske skapninger? Han forankrer diskusjonen i moderne tenkere som Nietzsche, Heidegger og Arendt, men også postmoderne filosofer som Lyotard og Baudrillard konsulteres. Slik forbinder forfatteren tidsopplevelsens problem med spørsmålet om store fortellinger og historiens myter.

Fortere og fortere

Tiden, tradisjonelt forstått, er som en elv: Den flyter fremover og fører oss med seg på en lang reise, der enkeltmenneskets liv beveger seg sammen med kulturens kollektiver. Her vekselsvis driver og navigerer mennesket fra fortiden mot fremtiden. Denne oppfatningen av tid er ifølge Han i ferd med å rakne: Ikke bare blir vi alle travlere, slik at tiden blir en «klemme»: Den dytter på oss bakfra uten samtidig å åpne seg foran oss.

Men problemet stikker dypere enn til hverdagspsykologien. Historisk sett er det åpenbart at ting går fortere – kommunikasjon, bevegelser, kalkulasjoner og selve samfunnsutviklingen. I økologisk og samfunnskritisk sammenheng er det blitt vanlig å omtale perioden etter andre verdenskrig som «den store akselerasjonen» – en intensivert modernisering og sammenknytning av alle verdens produksjonsprosesser. Tiden bæres av hendelsesforløp som går raskere enn vi makter å følge med på.

Posthistorisk panikk. Han refererer også til sosiologen Hartmunt Rosa, som snakker om en «sosial akselerasjon», der et vell av muligheter gjør den enkeltes liv komplekst og mangfoldig. Der livet tidligere fremsto som en sekvens, er det nå blitt til en eksplosjon: Bevegelsen foregår i flere retninger samtidig, i en overdådig og simultan utfoldelse av ulike livsmuligheter.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.