Visste vi det ikke

Det finnes flust av dyktige kvinner der ute.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.11.2007
[30. november 2007] Tidligere likestillingsminister Karita Bekkemellem sa det ikke, så vi skal si det for henne: Det er jo dette vi har sagt hele tiden. Dyktige norske kvinner med styrekompetanse finnes i hopetall, og nå som bedriftene er tvunget til det, finner de dem også. De siste årene har vi hørt mange kreative argumenter mot loven om at både kvinner og menn skal være representert med minst 40 prosent i asa-styrene. Aftenpostens opptelling av andel kvinner i styrerommene denne uka, viser at alle skremmebildene knyttet til og brukt som argument mot loven var feil.

En drøy måned før loven om tvangsavvikling trer i kraft er de børsnoterte norske asa-styrene nesten i mål med å stille kravet om minst 40 prosent kvinner i styrene. Det går verken mot massenedleggelser eller storstilt omstilling til aksjeselskap, selv om enkelte små asa sannsynligvis blir as over nyttår. Onsdag var andelen kvinner i asa-styrene på 37,5 prosent, raskt økende de siste ukene. En del næringslivsfolk har tidligere uttrykt bekymring for at kvinner i styrene kan bli selskapsdamer valg inn uten tilstrekkelig kompetanse og uten nok pondus til å hevde seg i styrene. En av dem som offentlig har vært mest redd for dette er Une Amundsen i Superoffice. Det er derfor verdt å merke seg at nettopp han var Aftenpostens ferske eksempel i saken, han går inn i 2008 med to nyvalgte kvinner med spisskompetanse i styret sitt. Før loven ble innført var han redd det ikke fantes nok kompetente kvinner i bransjen. De to damene han fant sier han nå er så gode at han ville funnet og valgt dem likevel, men det var loven som måtte til for at han skulle gjøre det.

Kommentarer