Visjoner for en bærekraftig fremtid

En konferanse er over. Hvordan kan vi redde
verden når samfunns-modellen vår krever permanent vekst?

Det er vanskelig å finne et mer aktverdig formål enn å ville gjøre verden til et bedre sted å leve for hele menneskeheten – ikke bare for de heldigste av oss. Det er heller ikke hver dag vi finner mennesker som virkelig har tro på forandring i en verden der økonomisk kaos og konflikter i større og større grad setter dagsorden. Så er da heller ikke Partnership for Change (PfC), som holdt sin årlige konferanse på Gamle Logen 6. og 7. mai, en organisasjon med lave ambisjoner.

Vanskelig. Menneskene som står bak er også unike i den forstand at de er opptatt av og tror på at det er mulig å forandre verden. De jobber for å gjøre kloden vår til et bedre sted – der tilsynelatende luftige drømmer om mindre fattigdom, et mer bærekraftig miljø og kampen for likeverd er mer enn, ja nettopp, drømmer.

Det sies at det finnes tre mennesketyper: de som får ting til å skje, de som ser på at ting skjer, og de som sier «hva skjedde?». Hvilken kategori menneskene bak PfC-prosjektet befinner seg i, er det ikke mulig å si noe sikkert om ennå – men man kan trygt si at de neppe tilhører sistnevnte mennesketype. Jeg tror heller ikke de ønsker å representere de «de som ser på»-gruppen – men det er unektelig et stykke igjen før PfC kan si at de «har fått ting til å skje».

Ikke dermed sagt at PfC har uklare målsettinger for hva de ønsker å oppnå, tvert imot – de fremstår som tydelige. Det er nok heller det at veien til målet ikke uten videre er enkel å stake ut. Og det er ikke så rart. Når målet er å gjøre verden til et bedre sted å være for alle verdens innbyggere, må nødvendigvis veien dit være vanskelig, brokete og lang.

Snu utviklingen. Initiativtakerne til PfC er Ingrid Stange og Marie Louise Sunde, sistnevnte leder og koordinator for Nexus Network. Stange er en såkalt social entrepreneur, altså en person som er opptatt av sosial innovasjon, bærekraftig næringsvirksomhet og klimautfordringer. Hun har bakgrunn fra McKinsey & Co og har vært engasjert i «venture philanthropy» i over 25 år. Sunde representerer på sin side neste generasjon unge sosiale entreprenører med fokus på menneskerettigheter, miljøspørsmål og globale helsespørsmål. Med seg på PfC-laget har de blant annet også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som er styreleder.

Deltakerlisten over foredragsholdere på årets PfC-konferanse var imponerende. For å nevne noen få: Dr. Christoph Stuckelberger fra Globethics.net, Dr. Ernst U. von Weizsacker fra Club of Rome, Frederic Hauge fra Bellona, Hazami Barmada fra FN, statssekretær Laila Bokhari, polfarer og eventyrer Robert Swan Obe, Truls Berg fra Innovation Forum Norway og prins Maximilian von und zu Liechtenstein.

Hva er så hovedbudskapet til PfC? Det er veldig omfattende og ambisiøst, og her ligger kanskje deres største utfordring: Hvordan spisse budskapet og målsettingen slik at massevis av gode ord om klima, fattigdom, kvinners rettigheter, verdens helsepolitikk og bekjempelse av radikale miljøer forløses i den aktive handlingen PfCs budskap bærer bud om? Som de selv formulerer det: Turning the tide together for a sustainable future, eller, for å stille spørsmålet på norsk: Hvordan skal vi sammen kunne snu utviklingen for å skape en bærekraftig fremtid?

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL