Vindmøller er løsningen

All energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Energiproduksjonen verden over påfører vårt felles livsgrunnlag store skader hver dag. Det er tre ting jorda ikke tåler mer av; klimaforurensing, utryddelsen av unike arter og atomkraft. Derfor er vi nødt til finne nye, framtidsretta måter å produsere energi på. Og det haster. Forurensningen fra olje, kull […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

All energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Energiproduksjonen verden over påfører vårt felles livsgrunnlag store skader hver dag. Det er tre ting jorda ikke tåler mer av; klimaforurensing, utryddelsen av unike arter og atomkraft. Derfor er vi nødt til finne nye, framtidsretta måter å produsere energi på. Og det haster.

Forurensningen fra olje, kull og gass endrer klimaet på jorda. Det er i først og fremst verdens fattige som rammes av vår forurensing. Det er fattige i Kina, Sør-Øst Asia og Afrika som opplever at havet stiger. Det er bøndene i Uganda som får jorda ødelagt av stigende temperatur. Tony Blair fikk nettopp presentert en rapport som viser at det et ti år igjen før klimaforurensingen når et nivå som forskerne mener kan gi uopprettelig skade på jorda. Derfor haster det å kutte klimaforurensingen.

Vindkraft er en fornybar energiressurs som gir minimale skader på natur og miljø hvis de plasseres riktig. Verden trenger fornybar energi for å redusere bruken av forurensende energi og Norge har store muligheter til å produsere ren vindkraft. Vi har et ansvar for å ta i bruk denne fantastiske ressursen.

Det bør selvfølgelig ikke bygges vindmøller hvor som helst. For å sikre at alle naturtyper bevares, bør det utarbeides planer slik at spesielt verdifulle områder kan spares for vindmøller. Da må de biologiske verdiene i et område avgjøre om det kan bygges vindmøller der, ikke hvordan landskapet ser ut. Enkelte har krevd å utsette all videre vindmøllebygging til slike planer er laget. Det har vi ikke tid til og det er heller ikke behov for det. Selv om det foreligger planer om flere vindmølleparker i dag, er det ikke så mange som vil bli bygget ut de førstkommende år at vi må sette disse på vent mens planene lages. Utfordringen er å få opp tempoet i vindmøllebyggingen, ikke bremse den.

For å fjerne klimaforurensingen må vi bruke alle miljøvennlige tiltak vi kjenner til. Derfor må vi spare energi, bygge ut vindkraft, bølgekraft, solenergi, saltkraft, bioenergi og jordvarme, samtidig må rense utslipp av klimaforurensing fra gasskraftverk og andre forurensere. Hver for seg er ingen av disse løsningene nok, derfor må alle tas i bruk fortest mulig. Klimaendringene er den største utfordringen menneskene står overfor i dag. Millioner av mennsker vil trues på livet. Ettertiden vil dømme oss hardt om vi nøler med å sette iverk løsningene. I Norge er vi så heldige at vi kan bidra med en viktig del av løsningen fordi vi har en lang kyst og mye vind. Vindmøller er et miljøvennlig alternativ til farlig klimaforurensing.

Ane Hansdatter Kismul er leder i Natur og Ungdom.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here