Vind, vann og fugler

I en stadig mer urban verden har Florence Williams satt seg fore å finne ut hva ulike sanseinntrykk gjør med vårt velvære. 

Kroglund er kritiker og skribent.
Nature Fix. Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative

I en stadig mer urban verden har Florence Williams satt seg fore å finne ut hva ulike sanseinntrykk gjør med vårt velvære. 

Mange av oss sender tweets fra sykkel- eller skiturene våre i Nordmarka eller andre naturskjønne områder. Jeg gjør det, i alle fall. Og legger ut bilder av Naturen med stor N, kanskje med sykkelen eller skituppene med. Jeg skryter av at dette er gratis; dette gjør oss lykkelige; dette er helse og grønn resept i praksis. Og nå leser jeg at jeg har rett!

Noen ganger kommer du over bøker som du skjønner kan endre måten vi ser verden på. Budskapet de målbærer, føles riktig, selvsagt fordi det bekrefter dine egne meninger og interesser. Det interessante blir derfor om de påstandene som fremmes kan sannsynliggjøres og etterprøves. I boken The Nature Fix. Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative forteller Florence Wil-
liams oss nå det mange av oss tror vi vet: Å være ute i naturen gjør både oss og våre samfunn godt.

Naturen, kulturens hjem. Dette er ikke nytt. Allerede i 1984 skrev sosialbiologen Edward O. Wilson boken Biophilia. Her fremmer han tesen om at mennesket har en hang til alt levende og til naturen, fordi det er naturen vi selv kommer fra. Andre har hatt en filosofisk vinkling på naturen, som vår egen dypøkolog Arne Næss, som i skrift og i praksis var opptatt av å gå inn i naturen, ikke ut i den. Hans venn, friluftsmannen Nils Faarlund, snakket om naturen som kulturens hjem. Går vi enda lenger tilbake i tid, heter naturens store talsmann Henry D. Thoreau, kjent for sitt år alene i amerikansk villmark, som avfødte boken Walden.

Vår egen dypøkolog Arne Næss var opp …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal