Vil SV fordømme danske SF?

Komiteen for et fritt Irak har med glede registrert at SVs siste landsmøte tok et viktig skritt i en positiv rett ved å anerkjenne og støtte irakernes rett til å gjøre motstand mot okkupasjonen. Selv om det fortsatt eksisterer forskjeller mellom Komiteen for et Fritt Irak og SVs offisielle standpunkt var dette en viktig støtte […]

Komiteen for et fritt Irak har med glede registrert at SVs siste

landsmøte tok et viktig skritt i en positiv rett ved å anerkjenne og

støtte irakernes rett til å gjøre motstand mot okkupasjonen. Selv om

det fortsatt eksisterer forskjeller mellom Komiteen for et Fritt Irak

og SVs offisielle standpunkt var dette en viktig støtte for alle som

solidariserer seg med den irakiske frigjøringskampen.

Samtidig registrerer vi at situasjonen i våre naboland tildels er

svært annerledes. I Danmark har Komiteen for et Frit Irak som

programmatisk og politisk ligger svært nær den norske komiteen over

lang tid vært utsatt for et hardkjør fra borgerlige politikere.

Komiteen blir beskyldt for å støtte terrorister, bryte terrorlover og

liknende. Dette er verken unaturlig eller noe å undre seg over, at

danske høyrepolitikere som har støttet krigen mot Irak også angriper

danske krigsmotstandere. Også her i Norge har vi sett hvordan blant

annet Carl I. Hagen og Unge Høyre har forsøkt å knytte terrorstempelet

til den norske komiteen. Vi er overbevist om at liknende utspill ikke

vil komme fra SVs ledelse eller partirepresentanter.

Men i Danmark har Sosialistisk Folkeparti, SVs danske “søsterparti”

gått ut i kraftige ordelag mot komiteen. På bakgrunn av at den danske

komiteen har lagt ut en tale av Izzat al-douri, fungerende leder for

Iraks Baathparti på deres nettsider har flere danske politikere krevd

at etterretningstjenesten undersøker lovligheten av komiteen. Blant

dem er også Anne Baastrup, retsordfører, SF, som i dansk TV2 6. juni

sa: “vi vil ikke ha den type af opfordringer, og jeg synes at

justitsministeren ska få riksadvokaten til at gå i gang med at

undersøge: er det her overhoved lovligt?”

Etter 11. september har debattklimaet blitt kraftig skjerpet. Det blir

stadig klarere at USA og deres allierte er villige til å gå til alle

nødvendige skritt for å sikre sitt verdensherredømme. Donald Rumsfeld,

som nettopp har besøkt Norge er et av de fremste eksemplene for dette:

Arkitekten bak den folkerettsstridige Irak-krigen. En forsvarer av

“forhørsmetodene” (les: tortur) på Guantanamobasen. USAs massakrer i

Fallujah og nå nordvest-Irak, eller massearrestasjonene som når dette

skrives foregår i Baghdad er andre eksempler. Fengslingen av to

representanter for “Iraq Libero” i Italia våren 2004 er et annet

eksempel på hvordan dette i stadig økende grad rammer europeere. Under

frigjøringskrigen i Vietnam ble det samlet inn penger også i Norge. I

dag blir de som gjør det erklært som “terrorister”. På samme måte som

med illegalliseringen av “Spaniahjelpen” før andre verdenskrig ser vi

en drastisk innskjerping av demokratiske rettigheter. Dette er ikke

noe som bare rammer “de andre”, flyktninger, motstandsfolk. Det rammer

også nordmenn. Skillelinjene blir tydeligere, enten er du “med oss”

eller “mot oss”. Danske SF har i denne saken valgt å gå med

Fogh-Rasmussen, Blair, Berlusconi og Bush.

Vi forventer ikke at SV nødvendigvis skal være enige med Komiteen for

et Fritt Irak i alle spørsmål. Men vi håper at partiet vil benytte

anledningen til offentlig å markere ovenfor Socialistisk Folkeparti

at en slik terrorstempling er fullstendig uakseptabelt. Dette er fordi

vi har sett at SV også tidligere har spilt en viktig rolle i kampen

mot overvåkning, kriminalisering og terrormetoder mot politiske

ytringer. SFs utspill om ulovlighetskontroll er fullstendig

uakseptabelt.

Komiteen for et Fritt Irak

Kommentarer