Vil sikre folk mot kraftkonkurser

– Kraftselskapene må garantere at kundene ikke lider for selskapets feilslåtte prispolitikk, sier Hallgeir Langeland (SV).

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Strømsjokket som feide gjennom de norske privathusholdningene vinteren 2002 og 2003 har fått svært mange forbrukere til å bytte svingende kraftpriser ut med fastpriskontrakter.

Den voldsomme prisoppgangen ble et problem for nordmenn på grunn av at vi i så stor grad bruker elektrisk strøm til oppvarming. En enebolig i Norge bruker rundt 20.000 kWh, mens en tilsvarende bolig i Danmark kun bruker 4.000 kWh. Danskene bruker strøm i all hovedsak til lys og annet elektrisk utstyr. Strømprisen i Danmark har alltid ligget betydelig høyere enn i Norge, men så har de også brukt andre kraftkilder enn elektrisk strøm til oppvarmingen av sine boliger. Det samme kan vi si om Sverige, der fjernvarme og bioenergi varmer alt flere boliger.

De ustabile og stigende strømprisene fikk nordmenn til å satse på fastpris på strøm i en lengre periode, som oftest i 12 måneder. Mens kunden er bundet til selskapet i et år, så har selskapene ikke hatt noen garanti for den avtalte prisen hvis selskapet går konkurs.

Dette har nå fått stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV til å be regjeringen om å stille krav til innkjøp av strøm for omsetningsselskaper

– Vi må unngå en tilsvarende kraftig prisoppgangen på strøm som vi hadde i Norge i november og desember 2002. Derfor har jeg bedt Olje- og energidepartementet vurdere om det skal tas inn som et krav i omsetningskonsesjonene for selskaper som skal omsette strøm, at de må ha kontrakter som sikrer kundene. De skal vise frem kontrakter på fast pris eller forventet egenproduksjon for den mengde elektrisk kraft som deres kunder til enhver tid er forventet å forbruke ved et normalforbruk et år fram i tid, sier Hallgeir Langeland.

Langeland begrunner dette med at dersom alle omsetningsselskaper har innkjøpt 50 prosent eller kanskje 80 prosent av forventet levert energi et år i forveien til en avtalt, fast pris, vil vi slippe de kraftige prissvingningene på strøm som sendte flere titusener til sosialkontorene vinteren 2003, og som ødela økonomien for enda flere familier og næringsvirksomheter.

Mange konkurser

Vi har det siste året sett en rekke selskaper som selger kraft gå konkurs. Felles for de fleste av disse er at de har basert sine innkjøp av kraft på spotmarkedet. Det betyr at de har garantert kundene en pris i et år, mens de selv kjøper kraft fra dag til dag i spotmarkedet. Hvis prisen på kraft øker over tid vil disse selskapene oppleve store tap. Dette var årsaken til konkurser i blant andre NorgesKraft, Norigo Energi, Kraftkompaniet Vest og Articentel Energi.

Mens den kraftkrevende industrien alltid har fått kraftkontrakter som garanterer dem en lav og ikke minst fast kraftpris i mange år fremover, så har det politiske flertallet på Stortinget valgt å overlate privatmarkedet til markedet. Nå vil Hallgeir Langeland ha mer langsiktighet også inn i privatmarkedet, og krever at selskapene gir kundene en leveringsgaranti som viser at de faktisk har tilgang på den kraften de tilbyr – også når spot prisen går over det fastprisavtalen sier.

Sikrer kundene

Hallgeir Langeland sier at et slikt krav til langsiktige innkjøp for omsetningsselskapene vil bidra til å stabilere prisene for husholdninger.

– Det vil hindre de konkursene som vi de siste årene har sett hver gang kraftprisen øker. Selskaper ikke har sikret sine innkjøp vil gå konkurs eller må ha tilføring av kapital for å kunne kjøpe inn kraften de skal videreselge til sine kunder.

Hallgeir Langeland sier at i tillegg til at kundene lider økonomisk så betyr slike konkurser at mange må på jakt etter en ny kraftleverandør

– Jeg mener at selskapene ikke skal følge spotprisen for kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, fordi dette sikrer ikke stabiliteten i dette markedet. Kravet må derfor være at selskapene må kunne dokumentere at kraften blir innkjøpt etter kontrakter hvor prisen er avtalt for minimum et år av gangen, sier Hallgeir Langeland.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs har foreløpig ikke svart på det skriftlige spørsmålet fra Hallgeir Langeland.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here