Vil lære Norge fred

Somaliland vil lære Bondevik om fred og anerkjennes som stat.

somaliland
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.09.2006
Kommentarer