Vil ha en kvinne inn i ledelsen

Det bør flere kvinner inn i SV-ledelsen, mener de fleste av partiets stortingsrepresentanter. Men de holder kortene tett til kroppen foreløpig.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 03.09.2004

Et flertall av SVs representanter på Stortinget mener at det bør velges en kvinnelig nestleder på landsmøtet i mars 2003 – hvis partiet velger å fortsette med to nestledere. Og denne kvinnen bør ikke være blant de som i dag sitter på Stortinget.

Blant stortingsrepresentantene er det mange som helst ikke vil si noe. De fleste viser til at dette er en jobb for valgkomiteen, eller at de ikke har diskutert saken med fylkeslagene. Det er likevel flere navn som nevnes i korridorene.

I forbindelse med landsmøtet i Fellesorganisasjonen for Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i neste uke, vil forbundsleder Oddrun Remvik gå av. Flere vi har snakket med mener at hun har en del av de kvalifikasjonene og det kontaktnettet SV trenger i ledelsen. Hun skal også være en av de kandidatene som sentrale folk i partiet mener bør vurderes når tillitsvervene skal fylles.

Selv bare ler Oddrun Remvik når vi spør om hun er aktuell som nestleder i SV.

– Dette er helt ukjent for meg, og jeg har ikke hørt at mitt navn skal være nevnt i denne sammenhengen, sier Oddrun Remvik til Ny Tid. Hun er fastansatt i Oslo kommune, men hun vet ikke i dag hva hun skal gjøre når hun har overlatt ledervervet til neste.

Siri Hall Arnøy er en av de som ikke har noe imot å få Oddrun Remvik inn i partiets ledelse.

– Oddrun Remvik er en absolutt interessant person. Det er en veldig flink og dyktig person. Hun er kvinne og har gode kontakter og erfaringer fra fagforeningsmiljøet. Jeg håper at SV vil benytte seg av hennes kunnskaper og evner hvis hun ønsker å bli tillitsvalgt i partiet. Men jeg har ikke noen klare synspunkter om hvilken rolle hun skal ha i partiet, sier Hall Arnøy.

Av de stortingsrepresentantene som ønsket å uttale seg var det kun Inga Marte Thorkildsen som ønsket å navngi kvinnelige kandidater hun kunne tenkt seg inn i partiets ledelse.

– En kvinne som Henriette Westhrin hadde vært fint å få inn i ledelsen. Sylvi Bratten fra Oslo SV er også en god kandidat sammen med Tanja Storsul. Dette er bare navn jeg mener er gode kandidater og som vil kunne gjøre en god jobb for partiet. Men jeg vet ingenting om de har lyst og mulighet til å ta på seg nestledervervet eller andre verv i partiets ledelse, sier Inga Marte Thorkildsen.

Stortingsrepresentant Siri Hall Arnøy mener at SV bør ha en ledelse på fire, slik det er i dag.

– Ledelsen bør bestå av to kvinner og to menn. Og en av nestlederne bør komme fra miljøer som både er langt fra Stortinget og langt fra Oslo, sier Siri Hall Arnøy, uten å definere hva som skal legges i langt fra Oslo.

Inga Marte Thorkildsen har ikke tatt stilling til hvilken løsning hun mener er best for partiet. Hun vil bruke tiden frem mot landsmøtet til å vurdere om det vil være lurt å velge en i stedet for to nestledere. Men hun er ikke i tvil om at det bør en kvinne til inn i ledelsen hvis partiet velger å fortsette med to ledere, og denne bør ikke sitte på Stortinget.

Åsa Elvik fra Nordland mener at valgkomiteen bør få jobbe i fred. Men prinsipielt mener hun at det bør vøre minimum 40 prosent av begge kjønn i partiets ledende organer.

– I tillegg bør en også ta hensyn til politisk bredde og geografi, sier Åsa Elvik.

Ingvild Vaggen Valvik fra Sør-Trøndelag sier at hun ikke har noe prinsipielt syn på om det bør være en eller to nestledere.

– Mitt fylkeslag i Sør-Trøndelag har gått inn for to nestledere, hvor den ene fungerer som politisk nestleder og den andre som organisatorisk nestleder. Uansett er det ikke noe godt argument å gå inn for en nestleder bare fordi Arbeiderpartiet fikk det, sier Ingvild Vaggen Malvik.

Malvik sier at spørsmålet om dagens ledelse bør fortsette eller om det bør velges inn en kvinne til ikke har vært diskutert.

– Men jeg synes det vil være naturlig at kvinnepartiet SV har en kjønnsmessig balansert ledelse. Ellers er det ingenting som tyder på at partiets kvinneprofil er utydelig, sier Ingvild Vaggen Valvik, som mener at Kristin Halvorsen er en synlig og profilert leder.

Kommentarer