Vil flytte ut tilsyn

En av de vanskeligste sakene på SV-landsmøtet var spørsmålet om flytting av statlige tilsyn. Distriktene vant kampen.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.03.2003

SV-landsmøtet sist helg var ikke akkurat preget av konflikter og uenighet, men ikke overraskende var det spørsmål som omhandlet arbeidsplasser og distriktspolitikk som skapte en viss temperatur.

Allerede før landsmøtet var i gang, var det klart at det ville komme til en dragkamp mellom Oslo og distriktene i spørsmålet om utflytting av statlige tilsyn. Det er administrasjonsminister Victor D. Norman som har gått inn for å flytte åtte statlige tilsyn ut av hovedstaden. Det dreier seg om Luftfartstilsynet, som han vil ha til Bodø, Konkurransetilsynet til Bergen, Arbeidstilsynet til Trondheim, Petroleumstilsynet til Stavanger, Sjøfartsdirektoratet til Haugesund, Post- og Teletilsynet til Lillesand, Medietilsynet til Fredrikstad og Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet til Tønsberg.

Hvis Norman får det som han vil i Stortinget den 15. mai – og det gjør han etter alt å dømme etter SV-landsmøtets vedtak – er det 900 arbeidsplasser som forsvinner fra Oslo og ut til de åtte byene.

Gjennom landsmøtet arbeidet redaksjonskomiteen med å komme fram til et kompromiss som landsmøtet kunne godta. Men det de la på bordet kunne ikke behage delegatene fra Distrikts-Norge.

Derfor måtte SV-leder Kristin Halvorsen gå på talerstolen bare timer før landsmøtet var over, og legge fram et nytt forslag. Det innebærer at SV i prinsippet støtter utflytting av tilsyn, men at SVs stortingsgruppe skal vurdere hvert tilsyn for seg.

Blant de som ytret seg klarest for utflytting, var representanter for Nord-Norge, Agder og Vestlandet, ikke minst med Tromsøs ordførerkandidat Pia Svensgaard i spissen. Hun tok opp spørsmålet allerede i sin velkomsttale til landsmøtet. Oslo SVs byrådslederkandidat Kari Pahle sloss på sin side en hard kamp for å beholde tilsynene i Oslo, men tapte.

Også LOs nestleder Finn Erik Thoresen, som gjestet landsmøtet, tok opp temaet i sin hilsningstale. Han advarte kraftig mot utflytting, og sa: – Vi støtter generelt folk som er i ferd med å miste jobben sin.

Kommentarer