– Vil demme opp for uthuling av bioloven

SVs Olav Gunnar Ballo tror SVs forslag i Mehmet-saken kan demme opp for at enkeltsaker kan uthule bioteknologiloven.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Uten en sikkerhetsventil i lovverket, ville det dukket opp stadig nye enkeltsaker som utfordret bioteknologiloven. Med et gitt stortingsflertall kunne det betydd at mange av de prinsipielle grensene regjeringspartiene og SV trakk for fire måneder siden ble flyttet. Det mener SVs sosialpolitiker Olav Gunnar Ballo, som nå har foreslått at det opprettes en egen medisinsk-etisk komité som skal vurdere unntak fra bioteknologiloven.

Mehmet

Det er saken til lille Mehmet som utfordrer bioteknologiloven bare få måneder etter at Stortinget hadde siste gjennomgang. Mehmet lider av en arvelig sykdom som heter talassemi, og som i dag bare kan kureres ved transplantasjon av ryggmarg og stamceller. Nå ønsker Mehmets foreldre å få ta i bruk såkalt preimplantasjonsdiagnostikk for å få en søster eller bror til Mehmet som ikke lider av talassemi, og som har full vevslikhet med Mehmet. Preimplantasjonsdiagnostikk innebærer at man undersøker et kunstig befruktet egg for eventuelle sykdommer eller avvik, og er med få unntak forbudt i Norge. Det som gjør Mehmet-saken kontroversiell, er imidlertid ikke først og fremst at foreldrene vil sikre seg at den nyfødte er frisk. Hovedproblemet, slik enkelte ser det, er at legene skal sørge for full vevslikhet med Mehmet, slik at barnet kan bli ryggmargsdonor etter fødselen.

– I media brukes ord som «retrett» og «tverrvendt» om SVs beslutning. Stemmer det?

– Nei. Men det vi foreslår er at det skal opprettes en medisinsk-etisk komité som skal vurdere tilfeller der ulike etiske prinsipper står opp mot hverandre. Det er heller ikke slik at vi har stemt mot dette tidligere, men forslaget lå ikke på bordet da vi behandlet bioteknologiloven, sier Ballo.

Ikke politikeroppgave

SV-representanten er selv lege, og burde ha de beste forutsetninger for å vurdere en sak som Mehmets, men mener dette rett og slett ikke er en oppgave for en stortingsrepresentant.

– Da denne saken kom opp begynte jeg å sette meg mer inn i problemstillingene rundt talassemi, og har lest en rekke medisinske artikler om emnet. Som utdannet lege har jeg denne muligheten, men man kan ikke forutsette at enhver stortingsrepresentant uansett yrkesbakgrunn kan sette seg inn i slike enkeltsaker. Og det var da jeg tenkte på det, at ideen om en medisinsk-etisk komité kom opp. Vi har dessuten sett til England, der de har valgt en slik løsning.

Kan ikke forskuttere

For Olav Gunnar Ballo er det også viktig å få fram at SV ikke nå har bestemt at Mehmet skal få den ene eller andre behandlingen, men at nettopp denne beslutningen flyttes fra Stortinget til en egen komité.

– Du er ikke redd for at mange nå tror SV har løst saken, og senere blir skuffet?

– Jeg mener vi har vært flinke til å presisere at vi nå ønsker å unngå at Stortinget bestemmer i konkrete saker. Jeg har truffet faren til Mehmet, og han har i hvert fall skjønt at Stortinget ikke skal fatte vedtaket, sier Ballo, som understreker at hva den medisinsk-etiske komiteen vil komme fram til fortsatt er åpent. – Det kan ikke jeg forskuttere, sier Ballo.

Sikkerhetsventil

Heller ikke SVer og medlem av bioteknologinemnda Aina Bartmann (tidl. Edelmann) oppfatter det slik at SV har snudd i forhold til bioteknologiloven, men mener partiet har åpnet for en sikkerhetsventil i lovverket. Hun utgjorde i sin tid en del av det flertallet i nemnda som anbefalte et nei til preimplantasjonsdiagnostikk uten å åpne for en slik sikkerhetsventil.

– Det tar jeg selvkritikk på i dag, sier Bartmann, som understreker at ingen verken på Stortinget eller i nemnda var ukjente med problemstillingen da bioteknologiloven ble revidert i høst. Den var allerede kjent gjennom et eksempel fra USA.

Bartmann mener at dersom man skal åpne for unntak fra bioteknologilovens bestemmelser, er SVs forslag om en medisinsk-etisk komité eneste veien å gå.

– Men det er viktig at den er uavhengig, og komiteen må behandle enkeltsaker og ikke grupper av lidelser, sier hun. Grunnen til det er ifølge Bartmann at man må sikre at det bare er i de tilfellene der to etiske prinsipper står tydelig mot hverandre at komiteen skal vurdere unntak, samt at teknologiutviklingen generelt går så raskt at et vedtak som i dag kan være riktig, kan være feil for den samme lidelsen i morgen.

Media

Aina Bartmann er sterkt kritisk til hvordan deler av media, og særlig Dagbladet, har presentert Mehmet-saken på en lite oppklarende måte.

– Det er beklagelig at Dagbladet, som har oppegående, tenkende mennesker som målgruppe, kjører saken så ensidig, i stedet for å formidle kunnskap, sier Bartmann. Blant tilsløringene hun er opptatt av, er inntrykket som skapes av at Mehmet raskt trenger hjelp for å overleve, og at den metoden foreldrene ønsker å ta i bruk er en sikker metode.

– Men det oppgis å være tre til fem prosent sjanse for at pasienten dør selv med det beste medisinske tilbudet, sier Bartmann.

Selv om Aina Bartmann ikke oppfatter SVs forslag om en komité som en snuoperasjon, medgir hun at SV har tatt et kjempeskritt siden loven ble behandlet for fire måneder siden. Den gang la SV seg på en restriktiv linje. Nå åpner de i prinsippet for at en komité kan tillate preimplantasjonsdiagnostikk ikke bare for å avdekke sykdom og avvik, men også for egenskaper som gjør dem egnet til donorer.

Alternativet verre

Også Olav Gunnar Ballo innrømmer at SV har tatt et langt skritt, men mener alternativet ville vært verre:

– Vi måtte ta grep, for alternativet kunne fort blitt et enda større skritt. Nå beholder vi lovgivningen i bunn, men vi lager en sikkerhetsventil. Samtidig er det viktig for oss å få til et bredt forlik i Stortinget, sier Ballo. Han tror at selv om regjeringspartiene nå uttaler seg i negative ordelag, vil de kunne bli enige med SV i stortingskomiteen.

– Når de får tenkt seg om, håper jeg at det er saken de er opptatt av, sier han.

SVs forslag til løsning på Mehmet-saken er ennå ikke formelt ferdigbehandlet i partiet. Det vil bli lagt fram for SVs stortingsgruppe førstkommende onsdag, men Ballo mener ut fra diskusjonene i gruppa tidligere at forslaget vil få tilslutning.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here