Vil stoppe «oljedoping»

Mens sjampiskorkene spretter etter nye oljefunn, vil Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne ha Norge på «rehabilitering». - La oljefelt ligge urørt, sier hun etter ukas nye storfunn.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.01.2012

– Hvorfor vil dere stoppe leting og la oppdaget olje ligge?

-Fordi vi tror at en letestopp i 20 år vil føre til en omlegging av norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Det vil bli satset på andre næringer og det vil hjelpe Norge til å ikke være så oljeavhenging. Stoppen vil være sunt slik at andre mer Hanna Elise Marcusseninnovative næringer vil vokse fram. Få «oljedopet» ut av økonomien.

– Mange håper nå på flere arbeidsplasser i Finmark etter det store funnet i Barentshavet. I og med at det ikke er flust av arbeidsplasser der, hvordan kan du da forsvare letestopp?

– Vi vil at det skal satses på andre typer arbeidsplasser og andre typer næringer. Norsk oljeproduksjon synker og vil fortsette med det, tross de nye funnene. Vi vil ha en debatt om å la enkelte felt ligge urørt.

– Hvilke type arbeidsplasser vil du og De Grønne satse på?

– For eksempel fornybar energi. Finmark er et av de stedene med mest potensial for fornybar energi. En må også være edruelig i hvor mange arbeidsplasser oljenæringa faktisk vil gi. Oljeutbygging kan eksempelvis komme i konflikt med bærekraftige næringer som turisme og fiskeri.

– Å vedta letestopp i 20 år, vil ikke det være med å legge ned de 200.000 arbeidsplassene i norsk oljenæring?

– For å være ærlig så er det det. Men vi vil ha en nedtrapping og forskyving over på andre næringer. Dette er en omlegging som vil komme uansett fordi det blir mindre olje. Vi ønsker å starte denne omleggingen nå, i stedet for å vente. Dette er en næring som er i solnedgang uansett.

– Hva vil du si til de som mener dette forslaget er naivt?

– Det er naivt å basere en så stor del av sysselsettingen på en næring som vi vet er i nedgang og vil ende. Mer leting og utbygging vil bare føre til at fallet går litt saktere. Land som Tyskland og Sverige har for alvor begynt å legge om til fornybar energi. Vi vil heller ha gradvis omlegging nå enn en krise i framtida.

– Finnes det vellykkede internasjonale eksempler på letestopp?

– Vi har ikke eksempel på letestopp ennå. Men, det er eksempler på land, som Ecuador, som vurderer å la oljefunn ligge fordi de vil tenke langsiktig. Óg fordi det vil komme i konflikt med andre naturresurser.

– Ungdomspartiene har gått sammen og vil kutte to tredeler av utslippene i Norge og har fått med seg miljøvernministeren. Men hva hjelper det når statsminister Stoltenberg og hans folk sier nei?

– Dét er foreløpig problemet. Vi er enige i at det meste av kuttene må komme hjemme. Vi må skape en opinion slik at Stoltenberg må ta det kravet på alvor. Vi kan ikke sitte og se på at klimakutt skal skje i andre land, når vi har alle forutsetninger for å kutte hjemme også. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 13.01.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer