Foto: Wikipedia

Vil Spania være første NATO-land til å støtte atomvåpenforbudet?

Brorparten av landene i Europa støtter ikke FNs atomvåpenforbud. Vil dette endre seg når Trump og Putin vraker INF-avtalen?

Egeland er nestleder i Nei til atomvåpen, SV-politiker og bibliotekar.
Email: lars@nytid.no
Publisert: 2019-03-01

President Trump har varslet at USA går ut av INF-avtalen som siden 1987 har hindret utplassering av mellomdistanseraketter i Europa. Da er det et paradoks at Europa er den eneste verdensdelen der flertallet av landene til nå ikke har støttet FNs atomvåpenforbud.

Heller ikke den norske regjeringen og stortingsflertallet er særlig begeistret for atomvåpenforbudet. Det er i strid med våre forpliktelser overfor NATO, sier Erna Solberg. Det mener også Arbeiderpartiet, til tross for at partiet gjennom regjeringssamarbeidet med SV og Sp faktisk var med på å ta initiativ til prosessen som ledet til forbud.

Når Trump ikke tar hensyn til Europa, er spørsmålet: Hvilket land blir det første NATO-landet som bryter lojaliteten til Trump? Det kan komme til å bli Spania. Måten det vil skje på, kan være interessant for norsk tilslutning.

Det spanske sosialistpartiets statsminister Pedro Sánchez var helt avhengig av partiet Podemos for å få flertall for et statsbudsjett for 2019. I et møte mellom Sánchez og Podemos’ leder Pablo Iglesias i september i fjor ble de to enige om en rekke krav som Podemos stilte for å stemme for budsjettet. Inneklemt mellom enighet om å opprette et museum for ofrene for Franco-fascismen og et nytt system for lån til skolebøker for fattige familier finner vi punkt 4: Spania vil signere avtalen om forbud av atomvåpen.

Det er imidlertid ikke avtalt noe om når dette skal skje. Og det har vært helt stille om dette punktet fra regjeringen etter at avtalen ble inngått. Vi må anta at presset fra USA er stort.

Abonnement halvår kr 450

Det er ikke juridiske hindre i veien for at Norge slutter  seg til  atomvåpenforbudet.

Både i Spania og i Norge er det enighet om at det ikke er juridiske hindre i veien for tilslutning til forbudet. Atomvåpen nevnes ikke i den opprinnelige NATO-avtalen, Atlanterhavspakten. Atomvåpen ble heller ikke nevnt i de første strategiske konseptene. Men Solberg og NATOs generalsekretær Stoltenberg har rett i at dagens strategiske konsept hviler på muligheten for bruk av atomvåpen. Bryter man med denne enigheten, vil det bli svært negativt oppfattet i USA. Samtidig er det slik at Norge og andre NATO-land allerede har tatt forbehold i den forstand at vi ikke tillater lagring av atomvåpen på vårt territorium i fredstid.

Ved forrige stortingsvalget stilte SV som et krav for å gi en Ap-regjering sin tilslutning at de skulle støtte atomvåpenforbudet. Fortsatt press om forbud …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.