Vil reformere fredsprisen

Nobelkomiteen bør ha medlemmer fra hele verden. Og hemmeligholdet bør erstattes med åpenhet. Det krever Stortingets visepresident Akhtar Chaudhry, som nå tar initiativ til en reform av Nobels fredspris.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.01.2011

Fredsprisen. Før jul raste debatten om Nobelkomiteens utdeling av fredsprisen til kinesiske Liu Xiaobo. En rekke anklager ble rettet om at komiteen er for nært knyttet til norske myndigheter.

Nå tar visepresident i Stortinget, Akhtar Chaudhry (SV), et initiativ til sentrale endringer for å modernisere Nobelkomiteens virke. I dag, tre uker før fristen går ut for å foreslå kandidater til Nobels fredspris 2011, kan Ny Tid presentere visepresidentens fire konkrete forslag for å skape mindre kontroverser rundt Nobelkomiteens arbeid: Internasjonale komitémedlemmer, åpenhet, fireårsperioder og innspill fra folket.

I et brev til Nobelkomiteens medlem Ågot Valle og SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell skriver Stortingets fjerde visepresident: «Jeg vil be Nobelinstituttet om å nedsette et utvalg som gjennomgår instituttets og komiteens sammensetning og måte å jobbe på, og om å fremlegge sine anbefalinger om hvordan komiteens selvstendighet kan markeres bedre.»

Chaudhry mener tiden er moden for å utpeke en komité som ikke bare består av tidligere norske stortingspolitikere.

– Komiteen må gjenspeile verden. Også mennesker i andre land må få gi uttrykk for hva de mener er det viktigste fredsarbeidet. I dag legges premissene av et knippe mennesker i det trygge Europa, og prisen preges av deres tanker og ideer. Det er ikke sikkert at en som lever i Palestina og må klare seg med én dollar om dagen har den samme forståelsen av fred som tidligere norske stortingsrepresentanter, sier Chaudhry til Ny Tid.

Han har støtte fra direktøren for Nobelstiftelsen i Sverige, Michael Sohlman. Han påpeker at er det få krav til hvem som kan sitte i komiteen – så lenge den består av fem personer utpekt av det norske Stortinget.

«Jeg ser ingen hindringer for internasjonale komitémedlemmer,» sa Sohlman i Ny Tid 22. oktober i fjor, da han åpnet for at tidligere vinnere som Nelson Mandela og Shirin Ebadi kan sitte i komiteen.

Chaudhry går også inn for at alle skal kunne foreslå kandidater til prisen. I dag er det bare noen få utvalgte grupper som innen 1. februar hvert år kan sende inn nominasjoner, deriblant medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer, samt enkelte professorer.

– Det er viktig å gjøre Nobels fredspris til en folkepris. Vanlige mennesker må være i stand til å foreslå kandidater og påvirke utvelgelsen. I dag er det bare et knippe mennesker som har denne muligheten, sier Chaudhry.

Modernisering

Etter høstens debatt, samt etter 2009-prisen som gikk til USAs president Barack Obama, kommer Chaudhry med flere forslag til hvordan fredsprisen kan fornyes. Ikke minst bør den bli mer uavhengig av Stortinget, mener han.

– Til å begynne med satt både stortingsrepresentanter, statsråder og statsministeren i komiteen. Men man skjønte snart at det var vanskelig å overbevise verden om at komiteen var uavhengig av norske myndigheter. Derfor ble det bestemt at statsråder ikke lenger kunne delta. For å styrke komiteens uavhengighet ble det i 1977 vedtatt at heller ikke sittende stortingsrepresentanter kunne være medlemmer. Nå er tiden er inne for å ta neste skritt i moderniseringen av Nobelkomiteen, sier han.

Moderne kommunikasjon og reisemuligheter gjør at det i dag er blitt lettere å inkludere medlemmer fra andre land.

– I dag sitter komiteens leder i Strasbourg i Frankrike og kommuniserer med de andre medlemmene derfra. I prinsippet kunne komiteen like gjerne hatt medlemmer i Burma eller Uganda, slår Chaudhry fast.

Nye tanker

SV-politikeren påpeker at Alfred Nobels testamente ikke står i veien for at komiteens sammensetning endres.

– Komiteen skal være begrenset til fem medlemmer. Vi kan gi ett medlem til hvert av de fem kontinentene, sier Chaudhry.

Enkelte, som juristen Fredrik Heffermehl, har kritisert Nobelkomiteen for å legge for liten vekt på krigsmotstand, nedrustning og ikkevold i sine tildelinger. Chaudhry mener en komité med representanter fra andre kontinenter vil legge til grunn et annet fredsbegrep.

– Dagens komité har lagt seg på en veldig vid forståelse av fredsbegrepet, som jeg forsåvidt ikke har noe imot. Men dette vil avhenge av hvem som sitter i komiteen. Vi trenger personer med ulike erfaringer, noe som helt sikkert vil påvirke komiteens forståelse av fred, sier han.

Åpenhet

Ifølge Nobelstiftelsens statutter skal innkomne forslag til kandidater, utredninger og uttalelser om prisen ikke offentliggjøres. Først etter 50 år er det i spesielle tilfeller mulig å gi innsyn.

– Det er latterlig! Er det ikke fredsarbeid denne komiteen driver med? Om det er noe som tåler dagens lys, er det fredsarbeid. Dette er en gammel regel som åpenbart må endres, sier Chaudhry.

Han vil blant annet ha åpenhet om hvem som blir foreslått til prisen, hvilke kriterier komiteen legger til grunn og hvilke undersøkelser som er gjort.

– Slik vil komitémedlemmene vite at de blir kikket i kortene, poengterer han.

I dag velges komitémedlemmene for seks år, mens Chaudhry foreslår å redusere perioden til fire år. Hensikten er å få hyppigere utskiftinger. Men han understreker at det ikke er noe i veien med de sittende medlemmenes kompetanse.

– De har gjort en utmerket jobb. Men jeg mener tiden er inne for å få verden representert i komiteen. Vi må ikke innbille oss at vi i Norge eller Europa representerer hele kloden. Jeg tror vi må jekke oss litt ned.

Chaudhry vil nå skrive et brev til Det Norske Nobelinstitutt, hvor han ber instituttet vurdere forslagene hans.

– Først trenger vi en diskusjon om dette. Siden jeg selv sitter i presidentskapet, skal jeg bruke min tid og energi på å reise debatten. Nobelinstituttet bør selv sette ned et utvalg som ser nærmere på hvordan komiteens arbeid og sammensetning kan fornyes, sier han.

– Forslaget kommer fra meg som medlem av presidentskapet, og partiet stiller seg bak, sier han.

Til syvende og sist kan bare ett organ endre praksisen med at kun tidligere stortingsrepresentanter utnevnes til Nobelkomiteen. Det er Stortinget selv.

Kommentarer